Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: FILIA AHE W SIERADZU

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności


Studia I stopnia

- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
- pedagogika rodziny – asystent rodziny
- pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
- prewencja patologii i zagrożeń społecznych
- psychopedagogika z profilaktyką społeczną
- terapia pedagogiczna z coachingiem
- edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
- animator edukacji artystycznej

STUDIA PRZEZ INTERNET

I stopnia

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
- edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
- pedagogika rodziny – asystent rodziny
- psychopedagogika z profilaktyką społeczną
- terapia pedagogiczna z coachingiem

"Jeśli chcesz działać, musisz zrobić pierwszy krok. Z Akademią jest to łatwiejsze. Radość w oczach dzieci, które z naszą pomocą realizują swoje pomysły, jest dla nas najcenniejszą nagrodą."

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. Mickiewicza 6

98-200 Sieradz

tel. 43 828 63 02

e-mail: sieradz@ahe.lodz.pl