Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: FILIA AHE W SIERADZU

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności

STUDIA II STOPNIA

- terapia pedagogiczna z elementami logopedii - NOWOŚĆ
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja i promocja zdrowia
- edukacja wczesnoszkolna
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
- pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
- psychopedagogika z profilaktyką społeczną
- terapia pedagogiczna z coachingiem
- wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
- pedagogika tańca
- opieka nad osobami starszymi i ich aktywizacja
- pedagogika rodziny – asystent rodziny
- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii

Studia przez Internet

II stopnia

- terapia pedagogiczna z elementami logopedii
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna z elementami pedagogiki C. Freineta
- edukacja i promocja zdrowia
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
- psychopedagogika z profilaktyką społeczną
- terapia pedagogiczna z coachingiem
- wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
- opieka nad osobami starszymi i ich aktywizacja
- pedagogika rodziny – asystent rodziny
- edukacja wczesnoszkolna

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. Mickiewicza 6

98-200 Sieradz

tel. 43 828 63 02

e-mail: sieradz@ahe.lodz.pl