Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka - studia inżynierskie

Wydział: FILIA AHE W ŚWIDNICY

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- informatyka w procesach produkcyjnych
- sieci komputerowe
- systemy komputerowe w administracji

Rozszerzony wymiar zajęć, możliwość wyboru specjalności oraz zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia sprawiają, że program kształcenia będzie angażować studentów do aktywnej pracy, wysiłku studiowania i rozwoju świadomości społecznej.


Koncepcja kształcenia skonstruowana jest w oparciu o trzy podstawowe przesłanki:

potrzebę stworzenia programu kształcenia i programu studiów dającego gwarancję profesjonalnego wykonywania pracy zawodowej przez absolwentów kierunku Informatyka studiów pierwszego stopnia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;
potrzebę stworzenia programu kształcenia i programu studiów dostosowanego do aktualnych wymagań rynku pracy;
potrzebę stworzenia programu kształcenia skoncentrowanego na rezultatach i efektach kształcenia, rozwijaniu umiejętności i postaw zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. Saperów 27a

58-100 Świdnica

tel. 74 640 03 40 do 42

fax 74 640 03 41

e-mail: swidnica@ahe.lodz.pl