Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie danych osobowych oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i in.

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych od 1 sierpnia 2014 roku.

ADRESACI
Studia podyplomowe Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – m. in. lekarzy, pielęgniarek, pracowników działu statystyki medycznej, informatyków, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką dokumentacji elektronicznej.

W PROGRAMIE
Program, studiów podyplomowych Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia obejmuje m.in:

System ochrony zdrowia w Polsce
Kierunki informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce
Obowiązujące Rejestry w Ochronie Zdrowia
Komputer narzędziem pracy personelu medycznego
Terminologia związana z dokumentacją medyczną
Podstawy prawne dotyczące tworzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji w ochronie zdrowia
Ochrona danych osobowych i danych wrażliwych
Podstawy prawne dotyczące wdrażania dokumentacji elektronicznej
Wymagania sprzętowe i lokalowe w aspekcie informatyzacji ochrony danych
Słowniki informatyczne procedur medycznych
NFZ wśród głównych odbiorców danych elektronicznych
Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w firmie medycznej
Bezpieczeństwo informacji a elektroniczna dokumentacja medyczna
Outsourcing obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej
Systemy informatyczne i oprogramowania komputerowe w jednostkach opieki zdrowotnej
Zintegrowanie systemu informatycznego w firmie
KORZYŚCI
Studia podyplomowe Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia oferują pozyskanie przez słuchaczy obszernej wiedzy w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia i wdrażania obowiązującej od 1 sierpnia 2014 r. elektronicznej dokumentacji medycznej. Pozyskanie wiedzy z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz praktycznej sfery wyboru systemu informatycznego. Ponadto program oferuje zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia procedur i instrukcji w zakresie informatyzacji placówki medycznej.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 240 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl