Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Windykacja należności (ONLINE)

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy jak skutecznie ale jednocześnie bezkonfliktowo odzyskiwać należności. Studenci zapoznają się ze wszystkimi aspektami prawnymi procesów egzekucyjnych jak również nabędą praktyczne umiejętności windykacji należności. Nabędą kompetencje konieczne do sprawnego używania tzw. miękkich narzędzi skutecznej windykacji, w szczególności zdobędą umiejętności prowadzenia negocjacjami i skutecznej perswazji.

ADRESACI: Studia przeznaczone są dla osób zawodowo realizujących zadania związane z windykacją należności. Adresatami są osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami, księgowi, skarbnicy korporacyjni i osoby zatrudnione w departamentach finansowych i skarbowych, pracownicy działów egzekucyjnych. Ponadto jest to oferta kierowana również do wszystkich którzy planują w przyszłości zajmować się zarządzaniem należnościami, windykacją i płynnością finansową. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

W PROGRAMIE: Program obejmuje m.in:

- Psychologia windykacji,
- zarządzanie wierzytelnościami,
- obrót wierzytelnościami,
- outsourcing usług windykacyjnych,
- negocjacje handlowe i windykacyjne,
- techniki wywierania wpływu,
- podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
- postępowanie egzekucyjne w administracji,
- wybrane elementy prawa cywilnego i rodzinnego,
- podstawy postępowania cywilnego,
- postępowanie egzekucyjne,
- podstawy prawa gospodarczego i handlowego,
- prawo upadłościowe i naprawcze,
- podstawy międzynarodowego postępowania egzekucyjnego,
- metody zabezpieczania wykonania umów i porozumień windykacyjnych,
- podstawy prawa karnego.

KORZYŚCI: Absolwenci zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy w działach windykacyjnych, księgowych i handlowych przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych jak również w innych instytucjach gdzie umiejętność skutecznej windykacji zobowiązań jest niezbędna do wykonywania pracy zawodowej. Studenci nabędą znajomość zagadnień prawnych.

UWAGA: 70% kształcenia propwadzona jest w formule online poprzez Platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 30% kształcenia realizowane jest podczas trzech zjazdów weekendowych organizowanych w trybie weekendowym Łodzi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4000 PLN płatne w 8 ratach
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl