Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Akademia Trenerów Biznesu

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu to kompleksowy projekt rozwojowy, opracowany we współpracy z Grupą SET. Akademia Trenerów Biznesu to program studiów podyplomowych, który przygotowuje do pracy w charakterze Trenera Biznesu.

Program studiów podyplomowych ma na celu wyposażenie absolwentów we wszystkie istotne z punktu widzenia pracy Trenera Biznesu kompetencje, związane z

Zarządzeniem procesem szkoleniowym,
Analizą potrzeb szkoleniowych,
Projektowaniem oraz realizacją programów szkoleniowych,
Prowadzeniem szkoleń,
Badaniem efektywności szkoleń,
Rozwojem osobistym.
Naszym celem jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem pracy trenera, dostarczenia narzędzi, nauczenie technik i sposobu pracy z grupą szkoleniową.

ADRESACI
Na studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia, które są zainteresowanie uzyskaniem wiedzy i kompetencji do prowadzenia szkoleń i rozpoczęcia pracy zawodowej jako trener.

Kierunek szczególnie polecamy osobom, które:

Chcą zostać trenerem freelancerem lub trenerem wewnętrznym i szukają rzetelnego przygotowania przez praktyków do pracy w charakterze trenera
Doświadczeni Trenerzy, którzy szukają inspiracji i pomysłu na dalszy rozwój.
W PROGRAMIE
Wprowadzenie do modelu efektywnego treningu umiejętności
Andragogika – podstawy pracy z dorosłymi
Projektowanie szkoleń i mierzenie efektywności
Teoretyczne podstawy psychoedukacji
Trening umiejętności trenerskich
Warsztat asertywności
Trening interpersonalny
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego
Sytuacje trudne w pracy trenera
Etyka zawodowa i rozwój trenera
Kreatywność i myślenie twórcze
Seminarium dyplomowe
Warsztaty autorskie – przeprowadzenie samplingu szkolenia


Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją autorskiego programu szkolenia.KORZYŚCI
Ukończenie studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu, kończy się zaprojektowaniem i zaprezentowaniem przed komisją własnego szkolenia. Absolwenci uzyskają dwa dokumenty:

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi
Dyplom Trenera Biznesu Grupy SET, poświadczający posiadane kompetencje do projektowania i prowadzenia szkoleń biznesowych
W ramach programu studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu prowadzone są zajęcia dzięki którym słuchacze zdobywają wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych, które kierują grupami szkoleniowymi, zapoznają się z zasadami pracy na procesie grupowym oraz nauczą rozpoznawać fazy procesu i dostosowywać elastycznie właściwe strategie pracy.

A ponadto:

Zajęcia są prowadzone przez trenerów – praktyków,
Program Akademii zapewnia równowagę między perspektywami psychologiczną i biznesową, co pozwoli słuchaczom zrozumieć zarówno mechanizmy związane z uczeniem się, jak i mechanizmy funkcjonowania organizacji biznesowych,
Duża ilość zajęć praktycznych pozwala na przećwiczenie poznawanych umiejętności,
Słuchacze będą mieli okazję, minimum trzy razy, stanąć przed grupą i poprowadzić fragmenty zaprojektowanych przez siebie szkoleń.
Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu słuchacze mają możliwość natychmiastowej weryfikacji swoich postępów i dostęp do informacji zwrotnej na temat jakości prowadzonych modułów szkoleniowych.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 220 h

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl