Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dietetyka genetyczna (ONLINE)

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze dietetyków klinicznych, sportowych oraz branży wellness i SPA, którzy wykwalifikowani są w zakresie doradztwa i przeprowadzenia diagnostyki z wykorzystaniem raportów i analiz z zakresu nowoczesnej diagnostyki polimorfizmów genetycznych związanych z redukcją masy ciała oraz utrzymaniem prawidłowej masy ciała; postępowania dietetycznego umożliwiającego prowadzenie zdrowego stylu życia, umożliwiającego zapobieganie rozwoju wybranych chorób metabolicznych. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu sprzedaży oraz komunikacji interpersonalnej, celem przygotowania do tworzenia własnych narzędzi pracy
z zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przedstawienia oferty oraz sprzedaży. Takie przygotowanie pozwoli na długoterminową współpracę z klientem / pacjentem w celu wdrożenia i zastosowania zmian w zakresie żywienia oraz wysiłku fizycznego.

Celem studiów pozostaje uzyskanie szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu genetyki, ale także immunologii, nietolerancji pokarmowych, celem profesjonalnego, jasnego i merytorycznego przedstawienia i rozróżnienia oferty dostępnej w zakresie nowoczesnej diagnostyki, jak również możliwości prawdziwego zindywidualizowania jadłospisu i podjęcia prawidłowej współpracy z pacjentem / klientem.

ADRESACI
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników służby zdrowia, dietetyków, trenerów personalnych, doradców żywieniowych; prowadzących własną działalność lub zatrudnionych w placówkach medycznych, klubach sportowych, a także w ośrodkach wellness oraz SPA.

W PROGRAMIE
Genetyka
Nowoczesna diagnostyka z elementami diagnostyki nietolerancji pokarmowych
Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
Celiakia; charakterystyka choroby; diagnostyka genetyczna i immunologiczna w rozpoznaiu celiakii
Nutrigenetyka
Polimorfizmy genetyczne w dietetyce zgodne z raportem Lifegenetics
Choroby genetyczne i ich diagnostyka
Indywidualny plan działania
Zastosowanie systemu IT w raportach nutrigenetycznych,
Teoria sportu
Elementy fizjologii
Odnowa biologiczna
Warsztat Komunikacji interpersonalnej
Coaching w promocji zdrowia
Warsztat pracy z klientem
Seminarium dyplomowe
KORZYŚCI
Absolwenci kierunku uzyskują:

przygotowanie do pracy w charakterze doradcy z zakresu nowoczesnej diagnostyki
umiejętności przygotowanie indywidualnej oferty z zakresu profesjonalnej diagnostyki związanej z pracą dietetyka, trenera personalnego, promotora zdrowia, doradcy żywieniowego
przygotowanie z zakresu komunikacji interpersonalnej i sprzedaży przygotowanej, zindywidualizowanej oferty z zakresu produktów; diagnostyki medycznej
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu nutrigenetyki
umiejętność zastosowania nowoczesnej diagnostyki z zakresu polimorfimów DNA;
umiejętność interpretacji raportów analiz polimorfizmów DNA; oraz kompetentnego
i zrozumiałego dla pacjenta prezentowania raportów uzyskanych wyników
umiejętność autoprezentacji celem uzyskania sukcesu z zakresu pracy w gabinecie
umiejętność pobrania próbki materiału genetycznego, jako materiału niezbędego do analiz i przygotowania raportów
układanie indywidualnych jadłospisów opartych na analizach polimorfizmów DNA wykorzystując obecne narzędzia pracy do układania jadłospisów oraz z wykorzystaniem nowoczesnych systemów IT.
W trakcie kształcenia słuchacze doskonalą umiejętnosci i kompetencje:

prowadzenie konsultacji, by pomyślnie zachęcić do wykorzystania rozwiązania LifeGenetics w indywidualizacji jadłospisu
przedstawienie raportu pacjentowi; jak w komfortowej atmosferze przedstawić raport Lifegenetics
wykorzystywania rozwiązań informatycznych Lifegenetics jako praktycznego i skutecznego rozwiązania w gabinecie dietetyka oraz komunikacji z pacjentem.

CZAS TRWANIA
210 h – 2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl