Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Nowe media i dziennikarstwo internetowe

Kategoria: Dziennikarstwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe „Nowe media i dziennikarstwo internetowe” zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami oraz specyfiką komunikacji w Internecie. Są one adresowane do osób, które chcą uaktualnić i poszerzyć wiedzę związaną z obszarem dziennikarstwa. Adresatami studiów są ponadto osoby, które w codziennej pracy mają styczność z mediami i nowoczesnymi narzędziami komunikacji.

Oferowane studia przygotowują do pracy w nowych mediach, instytucjach publicznych i firmach prowadzących intensywną komunikację z otoczeniem z wykorzystaniem Internetu.

ADRESACI: Studia kierujemy do:

- Osób pracujących w mediach i chcące poszerzyć swoją wiedzę.
- Osób odpowiedzialnych za relacje z otoczeniem w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych.
- Specjalistów działów reklamy, promocji i komunikacji z otoczeniem podmiotów komercyjnych.
- Pracowników agencji reklamowych i public relations.

W PROGRAMIE: W programie m.in:

- Media w społeczeństwie XXI wieku.
- Sztuka perswazji w mediach.
- Gatunki dziennikarskie - typy publikacji internetowych.
- Dziennikarstwo informacyjne w portalu internetowym.
- Specyfika pracy dziennikarza internetowego.
- Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu.
- Internet i social media.
- Technologie informacyjne.
- Portal internetowy, redakcja on-line – organizacja i zarządzanie.
- Pracownia multimedialna.
- Warsztat pisania (teksty informacyjne, reklamowe, wizerunkowe).
- Warsztat telewizyjny (materiały audiowizualne w sieci).
- Fotografia w mediach.
- Prawo Internetu.
- Komunikacja wizualna.
- Projektowanie stron internetowych.
- Komunikacja społeczna.
- Kształtowanie opinii publicznej.
- Komunikacja organizacji z otoczeniem.
- Projektowanie kampanii komunikacyjnych i informacyjnych w Internecie.
- Projekt dyplomowy.

KORZYŚCI: Absolwenci kierunku zostaną wyposażeni w :

- Wiedzę z zakresu dziennikarstwa, w szczególności dziennikarstwa internetowego oraz różnic pomiędzy mediami tradycyjnymi a internetowymi.
- Wiedzę na temat specyfiki nowych mediów i siły ich oddziaływania na odbiorcę.
- Umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania materiałów prasowych i audiowizualnych.
- Wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania portalem internetowym.
- Umiejętność projektowania serwisów i portali internetowych.
- Umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem pozytywnych relacji własnej organizacji z innymi firmami, partnerami biznesowymi, mediami, klientami, pracownikami poprzez media internetowe.
- Umiejętność tworzenia i prowadzenia internetowych kampanii komunikacyjnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4000 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl