Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Choreoterapia w edukacji

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. Absolwent studiów posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych. Zna szereg metod i technik wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka; wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Absolwent studiów potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu.

ADRESACI
Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, instruktorów zajęć pozaszkolnych, instruktorów tańca, pedagogów szkolnych, arteterapeutów pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.

W PROGRAMIE
Warsztat umiejętności pedagoga
Psychopedagogika SPE
Wprowadzenie do choreoterapii
Elementy tańca ludowego i narodowego z metodyką
Metodyka pracy z grupą
Terapia integracji sensorycznej
Metoda Duncan
Metoda St Denis
Metoda Anny Halprin
Zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą – system Carla Orffa
Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu (LMA – Laban Movement Analysis)
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Relaksacja dla dzieci
Drama
Choreografia w małych formach teatralnych
Elementy tańca współczesnego z metodyką
Taniec kreatywny w pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej
Improwizacja tańca
Pogłębiona grupowa terapia tańcem
KORZYŚCI
Studia pozwolą na:

Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania ruchu i tańca w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych; poznanie metod i technik choreoterapii, a przez to wzbogacenie warsztatu pracy.
Prowadzenie zajęć z zakresu choreoterapii.
CZAS TRWANIA
2 semestry – 290 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl