Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych w zakresie Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej jest przygotowanie nauczycieli/pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach (opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie gimnastyki korekcyjnej).

ADRESACI
Studia podyplomowe z zakresu Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, obecnych lub przyszłych prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych i terapeutycznych w placówkach rekreacji ruchowej.

W PROGRAMIE
Program studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie:

Wstęp do gimnastyki korekcyjnej
Komunikacja interpersonalna
Wybrane problemy psychologii wychowawczej
Podstawy anatomii – biomechanika kręgosłupa
Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
Wady postawy ciała i ich przyczyny
Metody i narzędzia diagnozowania wad postawy
Dydaktyka i metody ćwiczeń stosowane w korekcie wad postawy
Gimnastyka korekcyjna w kontekście szkolnego wychowania fizycznego i działań profilaktycznych
Zajęcia rekreacyjne w profilaktyce wad postawy
Pierwsza pomoc
Diagnoza i terapia dzieci z wadami postawy
Nowoczesne metody terapii wykorzystywane w leczeniu wad postawy
Rola rodziny i instytucji oświatowej w profilaktyce wad postawy
Konstruowanie indywidualnych scenariuszy zajęć i programów terapeutyczno – profilaktycznych
Gimnastyka korekcyjna – metodyka
Praktyki
KORZYŚCI
Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej przygotowują do pracy profilaktycznej i korekcyjnej na różnych etapach rozwoju człowieka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach rekreacji ruchowej, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych. Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

umiejętność analizy problemów biomedycznych i fizjologicznych człowieka
kompleksową widzę z zakresu korygowania wad postawy
organizowania i prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej
umiejętności związane z rozwijaniem postaw twórczych i interpersonalnych
znajomość nowoczesnych zagadnień związanych z psychologią zdrowia i edukacji
umiejętność rozpoznawania, diagnozowania wad postawy
znajomość dydaktyki i metod ćwiczeń stosowanych w korekcie wad postawy
umiejętność prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z gimnastyki korekcyjnej
znajomość nowoczesnych metod terapii wykorzystywanych w leczeniu wad postawy
CZAS TRWANIA
2 semestry – 380 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl