Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW:
Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III.
Przygotowanie uczestników do pracy metodami aktywnymi, warsztatowymi, łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
Przygotowanie uczestników do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.
Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem twórczego rozwoju dziecka.
ADRESACI
Studia podyplomowe z zakresu Muzyki (...) są również przeznaczone dla uczestników bez przygotowania muzycznego.

Studia podyplomowe z zakresu "Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką muzykoterapii.

W PROGRAMIE
W programie przewidziane są takie przedmioty jak:

Psychopedagogika twórczości
Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Choreoterapia
Rytmika
Etiudy teatralne
Instrumenty szkolne
Zabawy i tańce integracyjne
Taniec towarzyski, ludowy
Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem
Emisja i higiena głosu
Terapeutyczny wymiar pracy z tekstem literackim
Seminarium dyplomowe

Dodatkowo, w trakcie trwania nauki, przewidziane są zajęcia praktyczne w Ośrodkach Kultury np. Filharmonia Łódzka.

KORZYŚCI
Uczestnik studiów:

zdobędzie przygotowanie do prowadzenie zajęć muzycznych i muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
pozna możliwości wykorzystania muzykoterapii w pracy z uczniami,
nauczy się poprawnego posługiwania się głosem – intonacja, artykulacja, podparcie oddechowe,
studia - muzkoterapia dostarczą Ci kompleksową wiedzę z zakresu terapeutycznego zastosowania muzykoterapii w edukacji
pozna możliwości edukacyjnego wykorzystania muzyki klasycznej w interpretacji ruchem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2400 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!

https://www.ckp-lodz.pl/studia/185/lodz/muzyka-rytmika-i-elementy-muzykoterapii-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl