Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest:

Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III.
Przygotowanie słuchaczy do pracy metodami aktywnymi, warsztatowymi, łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
Przygotowanie słuchaczy do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.
Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem twórczego rozwoju dziecka.
ADRESACI
Studia podyplomowe z zakresu "MUZYKA – RYTMIKA I ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ" skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką.

W PROGRAMIE
W programie m.in.:

1. Psychopedagogika twórczości

2. Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3. Podstawy muzykoterapii i pedagogiki zabawy

4. Muzykoterapia w pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5. Rytmika z elementami choreoterapii

6. Kształcenie głosu dziecka i elementy śpiewu zespołowego

7. Podstawy dyrygowania

8. Instrumenty szkolne

9. Zabawy i tańce integracyjne

10. Tańce towarzyskie

11. Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem

12. Ośrodki kultury – filharmonia, muzeum sztuki, rozgłośnia radiowa.

13. Folklor regionalny

14. Emisja i higiena głosu

14. Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI
Uczestnik studiów:

zdobędzie przygotowanie do prowadzenie zajęć muzycznych i muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
pozna możliwości wykorzystania muzykoterapii w pracy z uczniami,
nauczy się poprawnego posługiwania się głosem – intonacja, artykulacja, podparcie oddechowe,
pozna możliwości edukacyjnego wykorzystania muzyki klasycznej w interpretacji ruchem.
CZAS TRWANIA
2 semestry – 270 godzin. Zajęcia będą odbywać się w weekendy, co 2 tygodnie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl