Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zielarstwo i fitoterapia

Kategoria: Farmacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

-stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
-samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych,
kosmetycznych i spożywczych,
-fitoterapii i medycyny naturalnej
-terapii naturalnych,
-zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety,
-towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
-bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
-materiałoznawstwa medycznego,
-apiterapii, aromaterapii i mykologii,
-uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
-prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.

Program studiów został opracowany i jest prowadzony we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

ADRESACI
Na studia podyplomowe zielarstwo i fitoterapia zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym (studia I lub II stopnia.)

Kierunek w szczególności dedykujemy:

-pasjonatom zielarstwa,
-zielarzom podnoszący kwalifikacje zawodowe,
-lekarzom, kosmetologom, farmaceutom i technikom farmacji,
-pielęgniarkom,
-dietetykom,
-pracownikom centrów SPA, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji,
-absolwentom zdrowia publicznego, osobom zajmującym się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,
-osobom planującym otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety,
-terapeutom chcącym podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
-pracownikom firm kosmetycznych; technologom i dystrybutorom suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków,
-osobom zainteresowanym tematyką zielarstwa i roślin leczniczych, terapii naturalnych.


W PROGRAMIE
W programie kierunku Zielarstwo i fitoterapia m.in.:

-Farkamognozja
-Towaroznawstwo
-Podstawy Botaniki
-Farmakologia
-Materiałoznawstwo medyczne
-Zasady składania mieszanek ziołowych
-Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
-Patofizjologia
-Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań
-Fitoterapia w jednostkach chorobowych - wybrane zagadnienia
-Zioła w kosmetyce i kosmetologii
-Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich
-Apiterapia
-Uprawia ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego
-Egzotyczne rośliny lecznicze
-Mykologia i grzyby lecznicze
-Aromaterapia
-Historia Zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych
-Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety
-Dzika kuchnia - Zioła w żywieniu i gastronomii
-Naturalne metody konserwacji żywności
-Apteczka ziołowa
-Dietetyka i fizjolologia żywienia
-Podstawy technologii postaci leków
-Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
-Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi
-Przegląd terapii naturalnych: hirudoterapia
-Przegląd terapii naturalnych: bańki lekarskie
-Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria
-Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie
-Drzewa i krzewy lecznicze
-Medycyna leśna i hortiterapia
-Opieka zielarska w praktyce
-Etnobotanika
-Bezpieczeństwo kosmetyków botanicznych
-Seminarium dyplomowe

Ponadto, program kształcenia obejmuje blok zajęć praktycznych i terenowych, prowadzonych w:

-Łódzkim Ogrodzie Botanicznym – m.in. Dział Roślin Leczniczych
-Łódzkiej Palmiarni – z uwzględnieniem egzotycznych roślin leczniczych
-wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych oraz szkółkach roślin leczniczych i ziół
-okolicznych lasach i łąkach


KORZYŚCI
Ukończenie kierunku studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia pozwala na:

-Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
-Nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia i pracy w sklepie zielarsko-medycznym
-Nabycie uprawnień do wydawania produktów leczniczych w sklepie zielarsko-medycznym
-Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu zielarstwa i terapii naturalnych
-Zdobycie praktycznej wiedzy zielarskiej i ziołoleczniczej
-Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy farmakognostycznej
-Uzyskanie umiejętności i kompetencji do samodzielnego przygotowania receptur zielarskich
-Uzyskanie unikatowej wiedzy w zakresie MYKOLOGII I GRZYBÓW LECZNICZYCH oraz EGZOTYCZNYCH ROŚLIN LECZNICZYCH Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Zgodnie z nową aktualizacją przepisów ukończenie studiów podyplomowych jest wystarczające aby absolwenci kierunku mogli się legitymować zawodem zielarz fitoterapeuta (w tym towaroznawstwem zielarskim).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 5200 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!

https://www.ckp-lodz.pl/studia/324/lodz/zielarstwo-i-fitoterapia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl