Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filozofia dialogu. Sztuka życia (ONLINE)

Kategoria: Filozofia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia – prowadzony zarówno w bezpośrednich spotkaniach mających charakter klubowo-warsztatowych dyskusji (zjazdy stacjonarne w formule Socrates Cafe) jak i w wirtualnej przestrzeni internetowej (zajęcia realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania). Studia „Filozofia dialogu. Sztuka życia” to doskonała okazja aby spotkać się i porozmawiać o istotnych dla współczesnego człowieka kwestiach, poznać punkt widzenia reprezentowany przez innych, a także skonfrontować własne poglądy z koncepcjami filozofów. Słuchacze będą mieli okazje podejmować żywiołowe dyskusje, prezentować swoje stanowiska i różne perspektywy rozumienia przekrojowych tematów przy jednoczesnej otwartości na punkty widzenia pozostałych słuchaczy.

Organizowany w ramach zajęć stacjonarnych klub Socrates Cafe to formuła warsztatów dialogowych, w pozaakademickich przestrzeniach. Zaprosimy do podjęcia rozważań i dyskusji w muzeach, salach kinowych, kawiarniach, galeriach sztuki. Ponadto, istotnym elementem studiów są także dialog i rozważania w przestrzeni internetowej – czaty i forma dyskusyjne organizowane na Platformie Zdalnego Nauczania PUW.

ADRESACI
Studia podyplomowe Filozofia dialogu. Sztuka życia przeznaczone są dla:

absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii
osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania Filozofii w systemie oświaty – (po ukończeniu programu studiów istnieje możliwość zapisania się na dodatkowy, trzeci semestr kształcenia, który skoncentrowany będzie na dydaktyce filozofii i praktykach szkolnych). Koszt dodatkowego, trzeciego semestru kształcenia 1300 zł, wiąże się z uzyskaniem II świadectwa studiów podyplomowych „Filozofia w szkole z elementami metody projektów”. Decyzję uczestnik podejmuje po zakończeniu programu „Filozofia dialogu – sztuka życia”.
Osób z wykształceniem wyższym pragnących rozwijać swoje kompetencje społeczne przy jednoczesnym koncentrowaniu się na tematyce kluczowej dla filozofii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl