Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filozofia w szkole z elementami metody projektów (ONLINE)

Kategoria: Filozofia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Program studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu Filozofii w szkołach każdego typu. Ponadto, w trakcie kształcenia słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności do prowadzenie zajęć szkolnych przy wykorzystaniu różnych metod dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ADRESACI
Studia podyplomowe Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciele filozofii.

W PROGRAMIE
Program obejmuje m.in:

wprowadzenie do filozofii (podstawowe zagadnienia, pytania, dylematy)
historia filozofii od starożytności do współczesności;
wybrane problemy filozoficzne współczesnego świata;
logika jako dział filozofii; podstawowe kategorie logiczne;
postawa dialogiczna (dialog jako żywioł filozofii);
metodyka pracy nauczyciela filozofii w różnych typach szkół;
metody aktywizujące w nauczaniu filozofii;
metoda projektów;
dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących;
podstawa programowa a program nauczania filozofii w różnych typach szkół;
praktyki szkolne
KORZYŚCI
Po ukończeniu studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów absolwent uzyska:

kwalifikacje niezbędne do uczenia tego przedmiotu w szkole na dowolnym poziomie – szkoła podstawowa i gimnazjum lub szkoła podstawowa i ponadpodstawowa w zreformowanym systemie oświaty.
umiejętność pracy z wykorzystaniem metody projektowej
część zajęć realizowanych podczas sześciu zjazdów stacjonarnych będzie miało formułę warsztatów dialogowych organizowanych w ramach klubu dyskusyjnego Sokrates Cafe – zajęcia w muzeach, salach kinowych, galeriach sztuki, kawiarniach

CZAS TRWANIA
3 semestry - 380 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl