Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Doradztwo podatkowe

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z doradztwa podatkowego.

ADRESACI: Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej). Studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego kierujemy do osób z wyższym wykształceniem ( ukończone studia I lub II stopnia)

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe obejmuje m.in. zagadnienia
z zakresu:

- teoria prawa podatkowego
- podatki państwowe
- podatki samorządowe
- przepisy o doradztwie podatkowym
- postępowanie podatkowe
- kontrola podatkowa i skarbowa
- ewidencja i dokumentacja podatkowa
- rachunkowość
- wykładnia prawa podatkowego
- konwersatorium z doradztwa podatkowego

KORZYŚCI: Doradca podatkowy to zawód bardzo pożądany umożliwiający podjęcie pracy zarówno w administracji jak i w sektorze prywatnym. Są to kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych (ministerstwo finansów, urzędy skarbowe, urzędy celne, organy kontroli skarbowej, organy finansowe samorządu terytorialnego, urzędy celne). W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa w służbach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego albo w firmie doradztwa podatkowego. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy,
- kserokopia dowodu osobistego,

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4300 PLN, płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl