Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rachunkowość i podatki

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem podyplomowych studiów Rachunkowości i podatki jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, prowadzenia własnego biura rachunkowego oraz udoskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych.

ADRESACI: Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki adresujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie, magisterskie) Oferta Studiów skierowana jest przede wszystkim do praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki obejmuje:

- Zasady prowadzenia rachunkowości
- Rachunkowość finansowa
- Rachunkowość zarządcza i controlling
- Rachunek kosztów w działalności przedsiębiorstwa
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
- Finanse przedsiębiorstw
- Analiza i auditing sprawozdań finansowych
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
- Podatki pośrednie
- Konwersatorium

KORZYŚCI: Absolwenci podyplomowych studiów Rachunkowość i podatki mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Mogą ubiegać się o stanowiska w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, a także o eksponowane stanowiska głównych księgowych - nadzorujących pracę w księgowości, dyrektorów finansowych - kierujących i kontrolujących politykę finansową przedsiębiorstw, analityków finansowych - których zadaniem jest między innymi badanie możliwości finansowych firmy.

W ramach konwersatorium studenci zapoznają się z testami egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4000 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

https://www.ckp-lodz.pl/studia/67/lodz/rachunkowosc-i-podatki

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl