Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Analityka rynku finansowego (ONLINE)

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomoweych Analityka rynku finansowego jest przekazanie wiedzy oraz zaprezentowanie narzędzi niezbędnych do wykonania analizy oraz oceny sytuacji umożliwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym.

ADRESACI
Program studiów jest adresowany do osób czynnie inwestujących lub które chcą dopiero podjąć działalność na rynku finansowym w charakterze tradera, analityka finansowego czy inwestora. W toku studiów słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania oraz sprawnego poruszania się w obszarze rynku finansowego.

W PROGRAMIE
Program studiów podyplomowych Analityka rynku finansowego zawiera w głównej mierze przedmioty umożliwiające przeprowadzenia analizy rynku o różnych poziomach złożoności oraz takie, które mają na celu wspomaganie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej takie jak:

Zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych
Zasady funkcjonowania rynku walutowego (Forex)
Finanse behawioralne - błędy poznawcze w decyzjach inwestycyjnych
Analiza techniczna - narzędzia
Strategie inwestycyjne rynku finansowego
Analiza fundamentalna
Zarządzanie portfelem inwestycji
Analiza przyczyny kryzysów finansowych
Wycena przedsiębiorstw
KORZYŚCI
Studia Analityka rynku finansowego oferują unikalny program zajęć, pozwalający lepsze przygotowanie się do aktywnej działalności na rynku finansowym,

Programu studiów stanowią wyłącznie zajęcia o charakterze praktycznym.
Możliwość poznania narzędzi którymi posługują się profesjonalni analitycy rynku.
Prowadzone zajęcia umożliwiają dokładne zrozumienie mechanizmów zawierania transakcji na GPW oraz rynku walutowym.
Zdobycie wiedzy umożliwiającej podejmowanie efektywnych decyzji inwestycyjnych.


CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4100 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!

https://www.ckp-lodz.pl/studia/329/lodz/analityka-rynku-finansowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl