Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej (ONLINE)

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresu ziołolecznictwa i farmakologii klinicznej. Przedstawienie roli pielęgniarki w leczeniu, rozpoznawaniu, profilaktyce zmian chorobowych u pacjentów leczonych ambulatoryjnie lub hospitalizowanych poprzez stosowanie metod farmakologicznych i fitoterapii. Zapoznanie się z metodami bezpiecznego stosowania, przechowywania, aplikowania preparatów ziołowych i farmakologicznych. Zdobycia umiejętności w zakresie racjonalnego samoleczenia, interakcji między surowcami pochodzenia farmakologicznego a roślinnego. Przedstawienie receptariusza z zakresu surowców leczniczych, określenie podobieństw i różnic polegających na prowadzeniu terapii tych samych jednostek chorobowych środkami farmakologicznymi i ziołowym. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących receptury surowców leczniczych, sporządzanie mieszanek leczniczych oraz kosmetyków.

ADRESACI
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pielęgniarek, personelu medycznego chcącego usystematyzować i zgłębić wiedzę z zakresu fitoterapii i farmakologii klinicznej.

W PROGRAMIE
Anatomia i fizjologia
Podstawy chemii i botaniki
Przygotowywanie receptury zielarskiej w zakresie wybranych jednostek chorobowych,
Przygotowywanie receptury kosmetycznej
Podstawy farmakognozji
Fitoterapia w wybranych jednostkach chorobowych
Interakcje farmo i farmakognostyczne w wybranych jednostek chorobowych
Podstawy dietetyki, konopie siewne w praktyce klinicznej
Racjonalna fito i farmakoterapia opieka nad pacjentami żywionymi pozajelitowo i dojelitowo
Fito i farmakoterapia w pediatrii
Rola pielęgniarki w leczeniu, rozpoznawaniu, profilaktyce wybranych jednostek chorobowych
Samoleczenie i bezpieczna opieka nad pacjentami w praktyce pielęgniarskiej
Seminarium dyplomowe
KORZYŚCI
Słuchacze kierunku nabędą w toku kształcenia:

Wiedzę w zakresie bezpieczeństwa stosowania fitoterapii;
interakcji, różnic między farmakologią, a fitoterapią, monitorowania działań niepożądanych farmakologicznych i fitoterapeutycznych;
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie żywienia pozajelitowego I dojelitowego oraz opieki nad pacjentem z uwzględnieniem surowców pochodzenia naturalnego;
wiedzę na temat farmakoterapii i fitoterapii kobiet w ciąży oraz dzieci;
wiedzę na temat podstaw botaniki, chemii, anatomii, fizjologii;
poznają wymogi i procedury, którym podlegają pracownie żywienia pozajelitowego;
poznają procedury zgłaszania działań niepożądanych, postępowania z lekiem niezgodnym, wydawania antybiotyków, gospodarki lekiem;
nabywają wiedzę w zakresie bezpiecznego leczenia, diagnozowania wybranych jednostek chorobowych, praktycznego samoleczenia.

Po ukończeniu kształcenia absolwent kierunku:

Umie zdiagnozować wybraną jednostę chorobową;
potrafi świadomie i bezpiecznie dobierać schemat leczenia, biorąc pod uwagę interakcję ziół i leków syntetycznych;
potrafi samodzielnie sporządzać mieszanki ziołowe (odwary, napary, maści);
potrafi doradzać w zakresie profilaktyki stosowania ziół w wybranych jednostkach chorobowych;
potrafi zaproponować alternatywę dla terapii farmakologicznej;
potrafi trafnie dobierać dawki i przeparaty.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3200 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!


https://www.ckp-lodz.pl/studia/332/lodz/fitoterapia-i-podstawy-farmakologii-klinicznej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl