Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zielarstwo i fitoterapia

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,
fitoterapii i medycyny naturalnej
terapii naturalnych,
zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety,
towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
materiałoznawstwa medycznego,
apiterapii, aromaterapii i mykologii,
uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.


Absolwenci kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia kursu potwierdzającego nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Program studiów został opracowany i jest prowadzony we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

ADRESACI
Na studia podyplomowe zielarstwo i fitoterapia zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym (studia I lub II stopnia.)

Kierunek w szczególności dedykujemy:

pasjonatom zielarstwa,
zielarzom podnoszący kwalifikacje zawodowe,
lekarzom, kosmetologom, farmaceutom i technikom farmacji,
pielęgniarkom,
dietetykom,
pracownikom centrów SPA, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji,
absolwentom zdrowia publicznego, osobom zajmującym się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,
osobom planującym otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety,
terapeutom chcącym podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
pracownikom firm kosmetycznych; technologom i dystrybutorom suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków,
osobom zainteresowanym tematyką zielarstwa i roślin leczniczych, terapii naturalnych.


W PROGRAMIE
W programie kierunku Zielarstwo i fitoterapia m.in.:

Farmakognozja – wprowadzenie
Farmakologia – podstawy
Fitofarmakologia w geriatrii
Materiałoznawstwo medyczne
Podstawy botaniki farmakologicznej – teoria i praktyka
Ekologia z medycyną leśną
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia
Żywność funkcjonalna, suplementy diety
Podstawy technologii postaci leków
Prawo farmaceutyczne
Prawo gospodarcze i handlowe
Apiterapia i produkty pszczele
Mykologia i grzyby lecznicze
Uprawa i hodowla roślin leczniczych – teoria i praktyka
Etyka zawodowa zielarza i fitoterapeuty
Terapie ziołowe i naturalne – przegląd receptur klasztornych
Podstawy chemii i interakcji lekowych
Bezpieczeństwo stosowania ziół i interakcje zielarskie
Biochemia wybranych substancji roślinnych
Zarys historii zielarstwa
Toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Rośliny przyprawowe i aromatyczne
Drzewa i krzewy lecznicze
Mieszanki roślinne – aromatyczne, herbaciane, przyprawowe – warsztaty
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – teoria i praktyka
Towaroznawstwo zielarskie
Diagnostyka i terapie naturalne – hirudoterapia i bańki lekarskie
Ziołolecznictwo bliskiego i dalekiego wschodu
Aromaterapia i olejki eteryczne
Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie – warsztaty i zajęcia terenowe
Fitoterapia w medycynie
Sklep zielarsko-medyczny – uwarunkowania prawne i praktyczne aspekty działalności
Przechowywanie i obrót produktami zielarskimi i wyrobami medycznymi
Marketing farmaceutyczny
Egzotyczne rośliny lecznicze
Seminarium dyplomowe

Ponadto, program kształcenia obejmuje blok zajęć praktycznych i terenowych, prowadzonych w:

Łódzkim Ogrodzie Botanicznym – m.in. Dział Roślin Leczniczych
Łódzkiej Palmiarni – z uwzględnieniem egzotycznych roślin leczniczych
wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych oraz szkółkach roślin leczniczych i ziół
okolicznych lasach i łąkach

KORZYŚCI
Ukończenie kierunku studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia pozwala na:

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia i pracy w sklepie zielarsko-medycznym
Nabycie uprawnień do wydawania produktów leczniczych w sklepie zielarsko-medycznym
Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu zielarstwa i terapii naturalnych
Zdobycie praktycznej wiedzy zielarskiej i ziołoleczniczej
Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy farmakognostycznej
Uzyskanie umiejętności i kompetencji do samodzielnego przygotowania receptur zielarskich
Uzyskanie unikatowej wiedzy w zakresie MYKOLOGIi I GRZYBÓW LECZNICZYCH oraz EGZOTYCZNYCH ROŚLIN LECZNICZYCH Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4900 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!


https://www.ckp-lodz.pl/studia/324/lodz/zielarstwo-i-fitoterapia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl