Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia (ONLINE)

Kategoria: Geografia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza w zakresie metodycznym, merytorycznym i praktycznym do prowadzenia przedmiotu geografia na wszystkich etapach edukacyjnych włącznie ze szkołą ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w zreformowanym systemie oświaty. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program został wzbogacony o elementy metodyki aktywizującej ucznia.

ADRESACI
Na studia zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe – licencjackie lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne, które pragną uzyskać możliwość uczenia przedmiotu geografia w szkole.

W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Warsztat umiejętności interpersonalnych
Astronomiczne podstawy geografii
Kartografia z zastosowaniem w szkole
Podstawy geologii
Geomorfologia
Hydrologia
Teledetekcja środowiska
Geoekologia
Geografia regionalna świata
Geografi regionalna Polski
Geografia fizyczna
Geografia polityczna świata i stosunki międzynarodowe
Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych
Metodyka nauczania geografii: technologie informacyjne i GIS w nauczaniu
Metodyka nauczania geografii: metody aktywizujące
Programy chmury w edukacji geograficznej
Edukacja ekologiczna
Praktyki szkolne
Seminarium dyplomowe
KORZYŚCI
Ukończenie kierunku pozwala na:

Uzyskanie kwalifikacji do nauczania geografii w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zreformowanym systemie oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Rozwój umiejętności pracy z uczniem w oparciu o metody aktywizujące.
CZAS TRWANIA
3 semestry – 360h, w tym 60h praktyk

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl