Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Grafika komputerowa z elementami produkcji gier

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia gier komputerowych oraz organizowania procesu projektowego gry.

ADRESACI
Studia adresujemy do osób zainteresowanych grafiką komputerową 2D i 3D, które chcą poszerzyć umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i tworzenia gier oraz do osób, które chcą podjąć pracę w branży gier komputerowych.

W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Preprodukcja (design gier). Od pomysłu do powstania dokumentu projektowego (design doc)
Plan produkcyjny (pipeline)
Modelowanie (low poly, high poly)
Tworzenie obrazów 2D
Ilustracja (digital painting)
Elementy gier (asety)
Teksturowanie nowej generacji (nextgen texturing)
Przerywniki filmowe (cut scenes)
Modelowanie postaci 3D i ich animowanie (rigging, skinning)
Efekty specjalne (VFX)
Rendering


Przedmioty:

Produkcja gier
Grafika 2D
Grafika 3D
Animacja 2D i 3D oraz efekty specjalne
Projektowanie graficzne (interfejs)
Podstawy malarstwa i rysunku (wstęp do digital painting)
Projekt dyplomowy: portfolio graficzne
KORZYŚCI
Nowoczesna oferta przedmiotów na studiach podyplomowych Grafika komputerowa z elementami produkcji gier pozwoli uczestnikowi zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy grafika komputerowego, zdobyć umiejętność projektowania i tworzenia gier oraz przygotować portfolio dla pracodawców z branży gier komputerowych. Dzięki zdobytym umiejętnościom projektowym absolwent zwiększy swoją atrakcyjność na rynku pracy.

CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl