Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Uzupełnienie/poszerzenie umiejętności w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, posługiwania się programami graficznymi, publikowania komunikatów w mediach, promocji, tworzenia reklam. Zdobycie praktycznych umiejętności realizacji przekazu reklamowego.

ADRESACI
Studia adresujemy do osób, które chcą nabyć lub poszerzyć umiejętności i kompetencje w zakresie formułowania komunikatów wizualnych, z wykorzystaniem ich w promocji, reklamie i marketingu. Kierunek szczególnie polecamy webmasterom, odpowiedzialnym za opracowanie koncepcji wizualnej stron www, absolwentom filologii polskiej i kulturoznawstwa, których praca związana jest z kreowaniem wizerunku firmy. Wszyscy, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w posługiwaniu się programami graficznymi.

W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Prezentacje multimedialne – narzędzia, zasady kompozycji, estetyka projektu
Praca w programach wektorowych i bitmapowych (Ilustrator, Coral, Photoshop)
Opracowanie autorskiej koncepcji komunikatu wizualnego dla różnych mediów (publikacja w druku i w Internecie)
Przygotowanie koncepcji wizualnej strony www
Desing thinking – opracowanie koncepcji produktu
Typografia – stosowanie fontów w projektowaniu graficznym
Systemy identyfikacji wizualnej – przygotowanie do zastosowania projektu dla różnych mediów, formatów i przestrzeni
Montaż krótkich form video i audio
Tworzenie grafiki multimedialnej i interaktywnej
Działania Intermedialne w komunikacji wizualnej
KORZYŚCI
Po ukończeniu studiów, absolwent zdobędzie umiejętność wyrażania koncepcji kreatywnych i pomysłów reklamowych w formie graficznej, tworzenia skutecznej reklamy, przygotowania projektu w odpowiednim formacie gotowym do publikacji w różnych mediach.

CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl