Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne z el. gier 2D i 3D (100%ONLINE)

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
ADRESACI
Dla osób, które chcą zdobyć umiejętności tworzenia profesjonalnych materiałów i komunikatów wizualnych dla współczesnych mediów oraz wprowadzać do nich elementy interaktywnych gier 2D i 3D

W PROGRAMIE
Program obejmuje zagadnienia z obszaru projektowania graficznego i multimediów z elementami projektowania gier 2D i 3D. Przedmioty: wizualna, grafika 3D, multimedia i techniki cyfrowe, projektowanie gier 2D i 3D, struktura dzieła wizualnego, projektowanie graficzne w grach umożliwiają zdobycie umiejętności potrzebnych w pracy grafika, który projektuje dla współczesnych mediów.

KORZYŚCI
Rozwój internetu i urządzeń multimedialnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tworzeniem materiałów wizualnych, aplikacji, interfejsów i reklam internetowych, kreowaniem kampanii w Social Media, tworzeniem spotów reklamowych lub interaktywnych gier 2D i 3D. W specjalistycznym kształceniu student zapoznaje się z warsztatem grafika poprzez realizację konkretnych projektów. Studia przygotowują do kreatywnego podejmowania problemów projektowych, jak również do pracy w zespole kreatywnym. Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu dynamicznych mediów: od obróbki elektronicznej i przygotowania materiału audiowizualnego na potrzeby projektów multimedialnych, poprzez projektowanie architektury informacji, grafikę i animacje 2D, 3D, produkcję materiałów wideo, podstawy tworzenia gier i aplikacji na urządzenia mobilne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3700 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!


https://www.ckp-lodz.pl/studia/709/online/komunikacja-wizualna-i-projektowanie-graficzne-z-elementami-gier-2d-i-3d-100-studia-online

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl