Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Akademia Sieci Komputerowych

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Akademia Sieci Komputerowych jest zdobycie wiedzy związanej z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie administracji sieciami komputerowymi opartymi o rozwiązania Microsoft i Cisco.

ADRESACI: Studia podyplomowe Akademia Sieci Komputerowych skierowane są do pracowników działów IT, administratorów sieci LAN i WAN, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT, projektantów sieci oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami administracji usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2008 R2 i rozwiązania sieciowe firmy CISCO.

W PROGRAMIE: Studia podyplomowe Akademia Sieci Komputerowych pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu administrowania, zarządzania i konfigurowania urządzeń CISCO. W ramach zajęć słuchacze odbędą certyfikowany kurs Cisco Exploration oraz szkolenie Microsoft przygotowujące do zdania egzaminów na certyfikat MCTS z zakresu usług sieciowych

Tematyka zajęć obejmuje m.in. podłączenie do sieci WAN; wdrażanie polityki bezpieczeństwa sieci, typy sieci, media sieciowe; podstawy routingu i przełączania, modele sieciowe TCP/IP i OSI, adresacja IPv4 oraz IPv6; technologie sieci WAN, zarządzanie i konfiguracja urządzeniami z systemem IOS, rozszerzanie sieci przełączanej LAN z wykorzystaniem technologii VLAN, wyznaczanie tras pakietów IP; zarządzanie ruchem IP za list dostępowych; ustanawianie połączeń w technologii punkt-punkt oraz Frame Relay.

W części poświęconej zagadnieniom sieciowym związanym z Windows Server słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej. Główny ciężar zajęć zostanie położony na wdrożenie, konfigurację, monitorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa pracy takich usług jak: Routing, DNS, DHCP, WINS, VPN, NAT, RADIUS, NAP, NPS, IPSec, Firewall.

Zajęcia umożliwią zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługą katalogową Active Directory dla Windows Server 2008 R2.

W ramach zajęć poruszane będą też ogólne aspekty ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informatycznego.

KORZYŚCI:

Zajęcia przygotowują do zdania egzaminów certyfikacyjnych:

- Cisco Certified Network Associate (CCNA). Certyfikat ten potwierdza wiedzę technologiczną oraz umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi.
- Microsoft 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

na tytuł Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). Certyfikat potwierdza wiedzę związaną z administrowaniem i utrzymaniem rozwiązań sieciowych opartych o Windows Server 2008.

- Każdy z słuchaczy otrzyma imienny certyfikaty uczestnictwa zgodne z programem akademickim Cisco i Microsoft.
- Każdy uczestnik ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Virtual PC lub Hyper- V. Natomiast jednym z najważniejszych elementów kursów Cisco będzie wykorzystanie nowoczesnej specjalistycznej pracowni oraz zaawansowanego symulatora działania sieci komputerowych - Packet Tracera, z którego bez dodatkowych opłat będą mogli korzystać nasi kursanci.
- Wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do pełnego oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerach domowych.
- W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy elearningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
- Wszyscy słuchacze otrzymują podręczniki Microsoft przygotowujące do zdania egzaminu 70-642.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 7000 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl