Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Akademia Sieci i Baz Danych

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych w zakresie Akademi Sieci i Baz Danych jest zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie projektowania, budowy oraz administracji sieciami komputerowymi oraz administrowania bazami danych Microsoft SQL Server.

ADRESACI: Studia podyplomowe w zakresie Akademia Sieci i Baz Danych adresujemy do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2008 R2.

W PROGRAMIE: Studia podyplomowe Akademia Sieci i Baz Danych pozwolą na zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu:

- funkcjonowania usług katalogowych Active Directory,
- usług sieciowych na poziomie inżynierskim,
- przygotują do pełnienia roli administratora baz danych w oparciu o Microsoft SQL Server 2008
- pozwolą pogłębić wiedzę o programowanie w języku SQL.
- w ramach zajęć poruszane będą też ogólne aspekty ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informatycznego

ponadto:

- każdy uczestnik ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Virtual PC lub Hyper- V.
- wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do pełnego oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerach domowych
- w ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy elearningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.

KORZYŚCI: Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych Akademia Sieci i Baz Danych uzyskają wiedzę i kompetencje do:

- zdania trzech egzaminów certyfikacyjnych Microsoft na tytuły:

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS):

Microsoft 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

Microsoft 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

Microsoft 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

- każdy z absolwent oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Akademii Sieci i Baz Danych otrzyma imienne certyfikaty uczestnictwa zgodne z programem akademickim Microsoft.
- najlepszym słuchaczom Uczelnia opłaci jeden z trzech egzaminów certyfikacyjnych Microsoft

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 6800PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl