Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Akademia IT Pro

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych w zakresie Akademia IT Pro jest zdobycie wiedzy związanej z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie projektowania, budowy oraz administracji sieciami komputerowymi w oparciu o Microsoft Windows Server 2008 R2.

ADRESACI: Studia Podyplomowe Akademia IT PRO skierowane są do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2008 R2.

W PROGRAMIE: Studia podyplomowe Akademia IT PRO pozwolą na zdobycie wiedzy na poziomie inżynierskim z zakresu funkcjonowania usług katalogowych Active Directory, usług sieciowych opartych o Windows Server 2008 R2.

Zagadnienia przerobione podczas nauki pozwolą zdobyć wiedzę potrzebną do zrozumienia mechanizmów działania usługi katalogowej i jej należytego wykorzystania w firmie. Dotyczy to zagadnień takich jak: implementacja obiektów AD DS, wykorzystanie polityk grupowych GPO, konfiguracja usług AD LDS, AD CS (infrastruktura klucza publicznego, podpis cyfrowy), AD RMS, AD FS, DFS, WSUS.

W części poświęconej zagadnieniom sieciowym słuchacze zapoznają się z tematami dotyczącymi zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej serwerów Windows Server 2008 R2. Główny ciężar zajęć zostanie położony na wdrożenie, konfigurację, monitorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa pracy takich usług jak: Routing, DNS, DHCP, WINS, VPN, NAT, RADIUS, NAP, NPS, IPSec, Firewall.

KORZYŚCI:

- Zajęcia przygotowują do zdania egzaminów certyfikacyjnych Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), które dodatkowo pozwalają uzyskać tytuł certyfikowanego administratora Microsoft (MCITP) Server Administrator: Windows Server 2008
• Microsoft 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
• Microsoft 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
• Microsoft 70-646 Pro: Windows Server 2008,Server Administrator
- Każdy z słuchaczy otrzyma imienne certyfikaty uczestnictwa zgodne z programem akademickim Microsoft.
- Każdy uczestnik ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Virtual PC lub Hyper- V.
- Wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do pełnego oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerach domowych.
- W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy elearningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
- W ramach zajęć słuchacze otrzymają oficjalne podręczniki Microsoft przygotowujące do zdania wszystkich egzaminów ze ścieżki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 6200 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl