Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logistyka i techniki magazynowe

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i pracownic przedsiębiorstw w Polsce przez udział w studiach podyplomowych w zakresie Logistyka i techniki magazynowe przygotowujących do zarządzania centrami logistycznymi, obsługi systemów informatycznych służących do zarządzania i komunikacji nowoczesnej floty transportowej oraz zarządzania magazynem przy wykorzystaniu nowoczesnych technik.

ADRESACI: Studia podyplomowe w zakresie Logistyki i technik magazynowych adresujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunku transport. Kandydaci posiadający wykształcenie w innym kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z logistyką i technikami magazynowymi, mogą aplikować na studia podyplomowe, ale o przyjęciu zadecydują testy kwalifikacyjne.

W PROGRAMIE: Programie studiów podyplomowych w zakresie Logistyki i technik magazynowych zawiera następujące treści:

- Podstawy technologii transportu
- Systemy informatyczne w zarządzaniu transportem
- Planowanie w układach transportowych
- Badanie marketingowe w usługach transportowych
- Metody sterowania ruchem drogowym
- Sterowanie w transporcie drogowym dużymi zgrupowaniami pojazdów
- Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych
- Zarządzanie wielkimi Centrami Logistycznymi
- Nowoczesne układy nawigujące w pojazdach GPS i infrastrukturze ITS
- Systemy informatyczne do zarządzania magazynami
- Zautomatyzowane urządzenia transportowe
- Przenośniki automatyczne podwieszone i taśmowe
- Transport technologiczny, maszyny i urządzenia
- Roboty paletyzujące stacjonarne i mobilne
- Systemy informatyczne do zarządzania flotą pojazdów
- Rozwój transportu w epoce cywilizacji informacyjnej - Systemy teleinformatyczne
- Seminarium

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- dyplom ukończenia studiów
- kopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4500 PLN, płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl