Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Transport-Logistyka-Spedycja

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Głównym celem studiów podyplomowych Transport – Logistyka – Spedycja jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studium przygotowuje do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych /spedycyjnych /logistycznych, w centrach magazynowych /logistycznych, a także działach transportu dużych przedsiębiorstw.

ADRESACI: Studia podyplomowe Transport – Logistyka – Spedycja kierujemy do kadry zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw, centrów magazynowych /logistycznych oraz zakładów komunikacji miejskiej.

W PROGRAMIE: Zakres studiów podyplomowych Transport-Logistyka-Spedycja obejmuje następujące zagadnienia:

- Politykę transportową UE i strategie rozwoju transportu w Polsce
- Prawo Unii Europejskiej w zakresie transportu
- Podstawy logistyki
- Podstawy spedycji
- Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
- Systemy wspomagające funkcjonowanie firm TSL
- Bezpieczeństwo w transporcie
- Ekonomikę firmy TSL
- Magazynowanie i procesy ładunkowe
- Centra logistyczne i spedycyjne
- Marketing w transporcie
- Transport intermodalny i kontenerowy
- Transport i spedycja materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytrowych i żywnościowych
- Eksploatację i diagnostykę środków transportowych
- Organizację i zarządzanie w przedsiębiorstwie TLS
- Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI: Absolwent studiów:

- potrafi rozpoznawać nowe trendy we współczesnej eurologistyce
- zna zasady organizacji i zarządzania wielkimi centrami logistycznymi
- zna podstawowe regulacje prawne, obowiązujące w Polsce i UE w zakresie zagadnień spedycji
- potrafi zaplanować procesy logistyczne
- potrafi wykonać badania marketingowe
- ma kompetencje potrzebne w organizacji zaplecza technicznego transportu samochodowego
- identyfikuje problemy logistyki magazynowej
- potrafi wybierać rozwiązania w oparciu o zasady optymalizacji

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

• odpis dyplomu,
• formularz zgłoszeniowy,
• kserokopia dowodu osobistego,

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4500 PLN, płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl