Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logistyka i spedycja dla nauczycieli (ONLINE)

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

ADRESACI: Studia podyplomowe Logistyka i spedycja skierowane są do nauczycieli szkół średnich i policealnych zaangażowanych w proces kształcenia w zawodach technik logistyk - 333107 i technik spedytor - 333108 przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30),
- zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31),
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32),
- organizacja i nadzorowanie transportu (A. 28),
- obsługa klientów i kontrahentów (A29).

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Logistyka i spedycja obejmuje następujące zagadnienia:

- Przedsiębiorstwo logistyczno- spedycyjne
- Transport i spedycja
- Prawo transportowe
- Przewozy ładunków
- Logistyka
- Zarządzanie w TSL
- Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
- Logistyka marketingowa
- Zapasy i magazynowanie
- Procesy transportowe w logistyce
- Usługi logistyczno-spedycyjne
- Statystyka
- Gospodarka elektroniczna w TSL
- Laboratorium logistyczno-spedycyjne
- Laboratorium magazynowe
- Wykład monograficzny
- Język obcy w spedycji i logistyce
- Seminarium dyplomowe
- Dydaktyka przedmiotowa
- Praktyka szkolna

KORZYŚCI: Ukończenie studiów podyplomowych Logistyka i spedycja pozwoli absolwentom kierunku na:

- zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej,
- praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4800 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl