Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym - w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

ADRESACI: Studia kierowane są do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, jak też i w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

W PROGRAMIE:

- Warsztat umiejętności interpersonalnych
- Laboratorium metodyczne bibliotekarza
- Zarządzanie informacją naukową
- Trening myślenia twórczego
- Biblioterapia rozwojowa
- Marketing w bibliotece
- Konwersatorium z literatury współczesnej, w tym z literatury dla dzieci i młodzieży
- Seminarium dyplomowe
- Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
- Praktyki

KORZYŚCI:

- Dodatkowe kwalifikacje stwarzające możliwość pracy w bibliotekach różnego typu – od biblioteki szkoły podstawowej poczynając, poprzez biblioteki pedagogiczne, aż do bibliotek szkól wyższych.
- Poznanie obsługi komputerowego programu bibliotecznego.
- Zdobycie umiejętności administrowania szkolnym centrum informacji oraz pogłębienie umiejętności zarządzania informacją naukową.
- Wdrożenie do korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
ORGANIZACJA: Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

- czerwiec-wrzesień - rekrutacja na semestr zimowy
- styczeń-luty - rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

- KOSZT: 2900 PLN płatne w 10 ratach
- Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
- Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl