Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja techniczna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe w zakresie Edukacji technicznej umożliwiają zdobycie przygotowania do nauczania zajęć technicznych na wszystkich etapach edukacyjnych.

ADRESACI: Studia podyplomowe w zakresie Edukacji technicznej adresujemy do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które pragną przygotować się do pracy w charakterze nauczyciela zajęć technicznych. Studia dedykowane są również czynnym nauczycielom, którzy chcieliby zdobyć przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych w zakresie Edukacji technicznej obejmuje następujące zagadnienia:

- Eksploatacja urządzeń technicznych
- Narzędzia i urządzenia
- Podstawy konstrukcji i projektowania
- Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania
- Rozwiązywanie problemów technicznych
- Wychowanie komunikacyjne
- Technologie informacyjne w nauczaniu techniki
- Elementy zawodoznawstwa
- Zagadnienia ochrony środowiska
- Elementy elektrotechniki i elektroniki
- Wybrane zagadnienia ergonomii i BHP
- Wybrane problemy technologii żywienia
- Metodyka nauczania techniki
- Projektowanie procesu dydaktycznego
- Aktywne formy edukacji technicznej
- Warsztat umiejętności interpersonalnych
- Trening myślenia twórczego
- Seminarium dyplomowe

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KORZYŚCI: Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Edukacji technicznej pozwoli absolwentom na:

- Uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pracę w charakterze nauczyciela zajęć technicznych
- Możliwość zdobycia przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu
- Uzyskanie użytecznych kompetencji dzięki kadrze z doświadczeniem praktycznym

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu studiów I lub II stopnia
- kserokopia dowodu osobistego
- przygotowanie pedagogiczne

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2900PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl