Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie do życia w rodzinie

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

ADRESACI: Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie obejmuje następujące zagadnienia:

- Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
- Etyka życia rodzinnego
- Podstawy prawa małżeńskiego i rodzinnego
- Psychologia małżeństwa i rodziny
- Komunikacja w rodzinie
- Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
- Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
- Wprowadzenie do seksuologii
- Polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii

KORZYŚCI: Absolwent studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie uzyska:

- przygotowanie do efektywnego nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie,

a także:

- zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej,
- wykształci postawy prorodzinne,
- zapozna się ze skutecznymi metodami wspomagania ucznia w planowaniu rodziny w sferze procesów emocjonalno – motywacyjnych,
- zostanie przygotowany do samodzielnego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym i zawodowym

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 2900PLN - płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl