Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego , wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej , wykształcenie umiejętności i metod prowadzenia zajęć tańca i aerobiku, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy.

ADRESACI: Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, obecnych lub przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, klubach sportowych i fitness , przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie:

- Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych,
- Psychologia zdrowia,
- Psychologia edukacji,
- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
- Fizjologia wysiłku fizycznego,
- Anatomia i biomechanika człowieka,
- Wady postawy i ich charakterystyka,
- Teoria sportu,
- Marketing sportu,
- Aerobik i fitness w wychowaniu fizycznym,
- Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych w grach i zabawach w wychowaniu fizycznym,
- Organizacja i promocja imprez sportowych,
- Metodyka nauczania technik tanecznych,
- Metodyka nauczania gimnastyki,
- Choreografia i kompozycja technik tanecznych,
- Metodyka nauczania koszykówki,
- Metodyka nauczania L.A i atletyki terenowej,
- Metodyka nauczania siatkówki,
- Praktyki zawodowe,
- Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI: Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, klubach sportowych i fitness , przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych. Ponadto absolwent studiów podyplomowych wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

- umiejętność analizy problemów biomedycznych i fizjologicznych człowieka
- umiejętności związane z rozwijaniem postaw twórczych i interpersonalnych
- znajomość nowoczesnych zagadnień związanych z psychologią zdrowia i edukacji
- umiejętność prowadzenia zajęć sportowych : z koszykówki, siatkówki, gimnastyki, lekkiej atletyki
- znajomość teoretyczna nowych trendów w sporcie
- umiejętność swobodnego prowadzenia zajęć aerobiku i fitness
- znajomość choreografii kompozycji tańca
- umiejętność nauczania technik tanecznych
- znajomość metod organizowania i promocji imprez sportowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3200 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl