Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają na celu renowację wiedzy polonistycznej nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna powinna stanowić bazę nauczania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niestety, najczęściej budowanie kompetencji studentów do nauczania języka polskiego, które odbywa się na studiach, z racji ograniczeń czasowych jest niepełne. Potrzebne jest poświęcenie dodatkowej, samodzielnej pracy ze strony przyszłych nauczyciela w celu zaktualizowania wiedzy polonistycznej, aby odpowiadała ona wymogom współczesnego przedszkola i szkoły.
Proponowane studia pogłębiają wiadomości nauczycieli z zakresu literatury dziecięcej, wiedzy o kulturze filmowej, teatralnej, radiowo-telewizyjnej oraz edukacji językowej. Studenci zapoznają się z technikami pracy z tekstem literackim, dramatycznym, z obrazami filmowymi oraz zaznajomią się z metodami doskonalenia kompetencji językowych przedszkolaków i uczniów klas I-III.

ADRESACI: Studia podyplomowe Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym skierowane są do czynnych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz do absolwentów licencjackich i magisterskich studiów pedagogicznych przygotowujących do pracy w przedszkolach i w klasach I-III.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym obejmuje zagadnienia z zakresu:

- literatury dziecięcej oraz form i metod pracy z tekstem literackim w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym,
- wiedzy o książce i współczesnych czasopismach dziecięcych oraz sposobach ich wykorzystywania w pracy z dziećmi,
- wiedzy o przekazach kulturowych radia i telewizji,
- wiedzy o filmie dziecięcym ,
- wychowania teatralnego dzieci oraz dramowych form pracy w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- edukacji językowej,
- form pracy nad poprawnością ustnych i pisemnych wypowiedzi dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- logopedii.

KORZYŚCI: Edukacja polonistyczna powinna stanowić bazę nauczania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niestety, najczęściej budowanie kompetencji studentów do nauczania języka polskiego, które odbywa się na studiach, z racji ograniczeń czasowych jest niepełne. Potrzebne jest poświęcenie dodatkowej, samodzielnej pracy ze strony przyszłych nauczyciela w celu zaktualizowania wiedzy polonistycznej, aby odpowiadała ona wymogom współczesnego przedszkola i szkoły.

Proponowane studia pogłębiają wiadomości nauczycieli z zakresu literatury dziecięcej, wiedzy o kulturze filmowej, teatralnej, radiowo-telewizyjnej oraz edukacji językowej. Studenci zapoznają się z technikami pracy z tekstem literackim, dramatycznym, z obrazami filmowymi oraz zaznajomią się z metodami doskonalenia kompetencji językowych przedszkolaków i uczniów klas I-III.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 1500PLN, płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl