Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne (ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

ADRESACI: Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne obejmuje m.in.: zagadnienia:

- warsztat umiejętności pedagoga
- pedagogika ogólna
- teoria wychowania
- pedagogika społeczna
- etyka pracy nauczyciela
- profilaktyka w szkole
- diagnoza i terapia pedagogiczna
- psychologia ogólna
- psychologia rozwoju człowieka
- psychologia wychowawcza
- psychologia społeczna
- psychopedagogika SPE
- dydaktyka ogólna
- planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
- charakterystyka metod i form nauczania
- aktywizacja procesu kształcenia
- dydaktyka twórczości w nauczaniu przedmiotowym
- bezpieczeństwo ucznia i edukacja dla bezpieczeństwa
- laboratorium metodyczne
- emisja głosu
- seminarium dyplomowe
- praktyka dydaktyczna (120 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 h)

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

KORZYŚCI:

- To, co podkreślają nasi absolwenci, to „dodatkowa furtka”, czyli możliwość nauczania tego,co już sami umieją. Oznacza to pracę w szkołach różnego typu – od szkoły podstawowej poczynając, a na szkole wyższej kończąc.
- Przygotowanie pedagogiczne jest także punktem wyjścia do specjalistycznych kierunków pedagogicznych, co również jest ważnym czynnikiem motywacyjnym naszych słuchaczy.
- Po ukończeniu studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego zamierzają rozpocząć studia podyplomowe z zakresu np. Edukacji przedszkolnej i założyć własne przedszkole, albo z zakresu Pedagogiki opiekuńczej i pracować na świetlicy szkolnej czy w domu dziecka.
- Przygotowanie pedagogiczne to duża dawka wiedzy pedagogiczno-psychologicznej przydatnej w planowaniu i urzeczywistnianiu własnego rozwoju, a także wykorzystywanej przez naszych słuchaczy w opiece i wychowaniu własnych dzieci.

UWAGA: Studia w formule Blended Learning. 80% zajęć prowadzona jest on-line przy wykorzystaniu Platformy Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Pozostałe 20% zajęć prowadzone jest w trybie weekendowych zjazdów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

-podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
LUB
podpisana kopia dyplomu ukończenia conajmniej studiów licencjackich/inżynierskich dla osób przygotowujących się do nauczania przedmiotów teoretycznej nauki zawodu
-oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
-umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3600 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

https://www.ckp-lodz.pl/studia/120/lodz/przygotowanie-pedagogiczne-studia-kwalifikacyjne-0

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl