Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (100% ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową. Studia przygotowują do pracy poza systemem oświaty.

ADRESACI
Studia z Bibliotekoznawstwa kierowane są do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kompetencje do pracy w bibliotekach.

W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Warsztat umiejętności interpersonalnych
Trening myślenia twórczego
Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
Biblioterapia rozwojowa
Konwersatorium – literatura współczesna
Literatura dzieci i młodziezy
Marketing w bibliotece
Zarzadzanie informacją naukową
Podstawy pracy z bazami danych
Zabezpieczenia danych cyfrowych
Prawa autorskie i majątkowe do utworów
Realizacja projektów kulturalno-oświatowych w bibliotece
Komputerowe systemy wspomagające prace bibliotekarza
Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe
Warsztat metodyczny bibliotekarza
Praktyki
Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI
Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa, zyskują kompetencje umożliwiające prace w bibliotekach poza systemem oświaty.

Dodaktowo w trakcie kształcenia uczestnicy poznają systemy komputerowe wspomagające pracę bibliotekarza oraz zdobywają wiedzę dotyczącą zabezpieczeń cyfrowych.

Ponadto uzyskują przygotowanie do wdrożenia i korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz zdobywają umiejetności projektowanie i realizacji projektów kulturalno-oświatowych.

CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3300 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!

https://www.ckp-lodz.pl/studia/237/online/bibliotekoznawstwo-z-elementami-zarzadzania-informacja-cyfrowa-100-studia-online

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl