Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (ONLINE)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym - w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową.

ADRESACI
Studia kierowane są do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, jak też i w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Warsztat umiejętności interpersonalnych
Trening myślenia twórczego
Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
Biblioterapia rozwojowa
Konwersatorium – literatura współczesna
Literatura dzieci i młodziezy
Marketing w bibliotece
Zarzadzanie informacją naukową
Podstawy pracy z bazami danych
Zabezpieczenia danych cyfrowych
Prawa autorskie i majątkowe do utworów
Realizacja projektów kulturalno-oświatowych w bibliotece
Komputerowe systemy wspomagające prace bibliotekarza
Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe
Bibliotekarz w roli dydaktyka
Warsztat metodyczny bibliotekarza
Praktyki
Seminarium dyplomowe
KORZYŚCI
Absolwenci zyskują dodatkowe kwalifikacje stwarzające umożliwiające prace w bibliotekach różnego typu – od biblioteki szkoły podstawowej poczynając, poprzez biblioteki pedagogiczne, aż do bibliotek szkól wyższych.

Dodaktowo w trakcie kształceniasłuchacze poznają systemy komputerowe wspomagające pracę bibliotekarza oraz zdobywają wiedzę dotyczącą zabezpieczeń cyfrowych.

Ponadto uzyskują przygotowanie do wdrożenia i korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz zdobywają umiejetności projektowanie i realizacji projektów kulturalno-oświatowych.

CZAS TRWANIA
2 semestry (310 godzin)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl