Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia w biznesie (ONLINE)

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników. Studia umożliwiają lepsze zrozumienie relacji społecznych oraz rozpoznawania indywidualnych zasobów – własnych oraz współpracowników, co przekłada się na lepsze „zarządzanie” potencjałem własnym i usprawnienie pracy zespołu pracowniczego.ADRESACI: Na studia podyplomowe Psychologia w biznesie zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem własnych kompetencji psychologicznych przydatnych w pracy firmy. Studia w szczególny sposób kierowane są do kadry zarządzającej firm, szkoleniowców, pracowników działów HR.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Psychologia w biznesie obejmuje następujące treści:

- Warsztat umiejętności interpersonalnych – budowanie zespołu
- Psychologia komunikacji interpersonalnej
- Psychologia manipulacji i gier społecznych
- Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje - warsztat
- Zarządzanie zmianą
- Nowa psychologia czasu (zarządzanie sobą w czasie)
- Praktyczna psychologia stresu i wypalenia zawodowego
- Praktyczna psychologia osobowości
- Ocena personalnych predyspozycji kandydatów do pracy
- Warsztat asertywności
- Psychologia decyzji
- Psychologia motywowania pracowników
- Podstawy zarządzania strategicznego
- Elementy coachingu i mentoringu
- Warsztat prezentacji i wystąpień publicznych
- Talent Management - Szkolenia i rozwój pracowników
- Techniki sprzedażowe w biznesie
- Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI: Najważniejsze korzyści płynące z uczestnictwa w studiach podyplomowych Psychologia w biznesie obejmują dwa aspekty kompetencyjne:

- nabycie kompetencji przydatnych w sprawnym zarządzaniu firmą i potencjałem ludzkim,
- wzbogacenie własnych zasobów o nowe kompetencje Inter - intrapersonalne.

Ponadto, cenna jest forma realizacji kształcenia – studia on-line realizowane za pośrednictwem Internetu. Sprawdzian nabytych kompetencji następuje podczas prezentacji projektu dyplomowego w siedzibie uczelni.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4200 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl