Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie transportem

Kategoria: Transport

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Podyplomowe Studia Zarządzanie transportem są objęte patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów i są pomocą dla osób starających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Głównym celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych /spedycyjnych /logistycznych, a także w działach transportu dużych przedsiębiorstw. Słuchacze uzyskują ponadto rzetelne przygotowanie do zdania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.

ADRESACI:

Studia skierowane są przede wszystkim do:

- kadry kierowniczej, zarządzającej wszystkich szczebli przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji,
- osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy,
- osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym

W PROGRAMIE: Program obejmuje następujące treści:

- Podstawy logistyki i spedycji
- Prawo Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego
- Konwencje międzynarodowe w transporcie
- Kodeks Pracy i Prawo Socjalne
- Prawo Cywilne i Handlowe
- System kontroli drogowych przewozów ładunków i osób
- Regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców
- Bezpieczeństwo w transporcie drogowym
- Prawo podatkowe i ubezpieczeniowe
- Dokumentacja w transporcie i spedycji
- Wybrane zagadnienia z infrastruktury transportu
- Systemy wspomagające transport, spedycję i logistykę
- Procesy spedycyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie
- Ekonomika transportu, spedycji i logistyki
- Transport intermodalny i kontenerowy
- Marketing w transporcie, spedycji i logistyce
- Transport i spedycja materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i żywnościowych
- Normy i techniczne cechy działalności transportowej
- Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym, spedycyjnym i logistycznym
- Biznes plan i finansowanie inwestycji w transporcie, logistyce i spedycji
- Wybrane przykłady zadań egzaminacyjnych CPC
- Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI: Zdobyta w czasie studiów wiedza pomoże absolwentom poznać zasady funkcjonowania gospodarki transportowej i rynków transportowych, specyfikę funkcjonowania i zarządzania transportem w przemyśle, handlu i usługach. Absolwent uzyska specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej. Wiedza ta stanowi podstawę merytoryczną dla osób zamierzających ubiegać o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4500 PLN - płatne w 8 ratach
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl