Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie nieruchomościami

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu Zarządcy nieruchomości, a także przygotowanie do procedur kwalifikacyjnych związanych z uzyskaniem państwowej licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

ADRESACI: Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami adresujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe (medyczne, inżynierskie lub magisterskie), które chciałyby rozpocząć swoją ścieżkę kariery w obszarze zarządzania nieruchomościami.

W szczególności studia rekomendujemy :

- Kandydatom na zarządców nieruchomości
- Przedsiębiorcom oraz osób uczestniczących w zarządzaniu nieruchomościami
- Pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych
- Konsultantom, doradcom inwestycyjnym, pragnącym pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie zarządzania nieruchomościami
- Doradcom w zakresie zaradzania nieruchomościami /publicznymi, instytucjonalnymi

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania nieruchomościami jest zgodny z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010r i obejmuje następujące bloki tematyczne:

- Prawo cywilne
- Podstawy prawa rzeczowego
- Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
- Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
- Źródła informacji o nieruchomościach
- Gospodarka przestrzenna
- Gospodarka nieruchomościami
- Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
- Gospodarka rolna, leśna i wodna
- Ochrona danych osobowych
- Zamówienia publiczne
- Podstawy ekonomii
- Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
- Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
- Elementy finansów i bankowości
- Podstawy matematyki finansowej
- Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
- Elementy rachunkowości
- Elementy planowania i kalkulacji kosztów
- Podstawy budownictwa
- Przegląd technologii w budownictwie
- Proces inwestycyjny w budownictwie
- Eksploatacja nieruchomości
- Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
- Przeglądy techniczne i remonty
- Podstawy kosztorysowania
- Status prawny zarządcy nieruchomości
- Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
- Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
- Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
- Umowa o zarządzanie nieruchomością
- Plan zarządzania nieruchomością
- Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
- Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
- Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
- Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
- Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
- Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
- Doradztwo na rynku nieruchomości
- Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
- Seminarium dyplomowe i egzamin

KORZYŚCI: Absolwenci kierunku Zarządzanie nieruchomościami:

- uzyskują w toku studiów przygotowanie do podjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach, samorządach, wspólnotach mieszkaniowych, firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, firmach developerskich.
- praktyczny charakter studiów prowadzony przed praktyków i ekspertów w dziedzinie nieruchomości pozwala na kształtowanie i rozwijanie kompetencji które z powodzeniem umożliwią podjęcie pracy w charakterze zarządcy nieruchomościami.
- uczelnia współpracuje ze Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości przy którym absolwent studiów podyplomowych może zrealizować 6 - miesięczne praktyki zawodowe po ukończeniu studiów podyplomowych.

UWAGA: Kandydaci podejmujący kształcenia w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami mają możliwość uzyskania drugiej specjalności w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy dopłacie: 1400 PLN

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3800 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl