Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kreatywne kierowanie projektami wizualnymi. Art Directing.

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Kreatywne kierowanie projektami wizualnymi. Art Directing jest zapoznanie się z wiedzą i metodami kreowania, zarządzania i produkcji projektów w dziedzinie komunikacji wizualnej. Ważnym aspektem studiów jest nauka organizacji i prowadzenia zespołu kreatywnego i produkcyjnego oraz zrozumienie znaczenia marketingu i sposobów osiągnięcia w praktyce założonych celów projektu kampanii/wydarzenia. Zadaniem dyrektora kreatywnego/artystycznego (creative director, art director, AD) jest dbanie o spójność stylistyczną prowadzonego projektu, dobór i realizację pomysłów i wizji zespołu składającego się ze specjalistów różnych dziedzin (pisarz/copywriter, grafik, fotograf, ilustrator, edytor tekstów, edytor obrazu/fotografii, redaktor prowadzący, reżyser, operator kamery, kompozytor/muzyk, drukarz, producent, stylista). Prowadzący projekt jest osobą odpowiedzialną za strukturalne, merytoryczne i wizualne przygotowanie projektu oraz jego prezentację i realizację. To osoba, która współpracuje z klientem/instytucją nad realizacją całości i dba o to, aby powstający produkt spełniał założenia i cele marketingowe/reklamowe. Najczęściej art director współpracuje w zespole z copywriterem nad produktem, który spełnia warunki komunikacji wizualnej (communication design) w odróżnieniu od projektowania graficznego (graphic design). Podstawowym celem jest nauka umiejętności przełożenia założeń i celów marketingowych i kreatywnych na język wizualny (Communication design).

ADRESACI: Studia podyplomowe Kreatywne kierowanie projektami wizualnymi. Art Directing są kierowane do:

- osób zajmujących się marketingiem i pragnących poszerzyć swoją wiedzę o umiejętność prowadzenia projektów wizualnych
- grafików chcących specjalizować się w profesjonalnym prowadzeniu projektów kreatywnych
- pracowników agencji reklamowych, marketingowych, internetowych

Zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą się okazać przydatne w każdej branży.

W PROGRAMIE:

- Kreatywne i strategiczne zarządzanie projektem
- Realizacja projektów w organizacji (określenie celu, dobranie zespołu,przydzielenie zadań, realizacja zadania
- Realizacja projektu w mediach
- Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej
- Tworzenie wizerunku i marki firmy
- Kolor i jego znaczenie w kulturze i komunikacji wizualnej
- podstawy teoretyczne, zastosowanie koloru, systemy, trendy
- Edycja obrazu (ilustracja, fotografia)i przygotowanie do zastosowania w różnych mediach
- Animacja w różnych mediach
- Psychologia komunikacji wizualnej
- Historia obrazu w komunikacji wizualnej
- Seminarium dyplomowe

KORZYŚCI: Zdobycie praktycznej wiedzy oraz wypracowanie umiejętności z zakresu profesjonalnego projektowania, a w tym:

- znajomość zasad tworzenia wizerunku i marki produktu/firmy
- umiejętność strategicznego zarządzania projektem wizualnym
- znajomość psychologii komunikacji wizualnej
- zapoznanie z dobrymi praktykami realizacji projektów w mediach
- poszerzenie wiedzy i umiejętności projektowania systemów identyfikacji wizualnej
- poszerzenie wiedzy na temat edycji obrazu oraz tworzenia animacji w różnych mediach

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3500 PLN, płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl