Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie innowacyjne - kompetencje personalne menadżera

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe Zarządzanie innowacyjne-kompetencje personalne menadżera dedykowane są osobom zainteresowanym poznawaniem koncepcji i instrumentów zarządzania innowacyjnego, wzrostem umiejętności rozwiązywania problemów i podnoszenia efektywności swojej pracy, rozwojem osobistym oraz rozwijaniem kompetencji personalnych menedżera. Studia kładą nacisk na indywidualny, personalny rozwój każdego uczestnika i uczą jak zdobywać przewagę w otaczającym świecie.

ADRESACI: Na studia podyplomowe Zarządzanie innowacyjne-kompetencje personalne menadżera zapraszamy wszystkie osoby, które są na stanowiskach menedżerskich, zarządzają firmami. Zapraszamy również osoby które zamierzają w dalszej karierze zawodowej wykorzystać nowe, a zarazem skuteczne metody zarządzania. Studia są również skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką innowacyjności w zarządzaniu.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Zarządzanie innowacyjne- kompetencje personalne menadżera prowadzony jest metodą warsztatową oraz metoda projektową. W programie moduły z zakresu:

- Integracja, grupa otwarcia.
- Kreatywność w rozwoju menadżera.
- Metody i Techniki Zarządzania.
- Komunikacja.
- Podstawy projektu podmiotowego.
- Marzenia, wizje, cele, zamierzenia – projekt indywidualnego rozwoju.
- Rozwiązywanie konfliktów.
- Negocjacje, decyzje i ich skutki.
- Kompetencje menedżerskie.
- Etyka w miejscu pracy.
- Praca dyplomowa w postaci obrony projektów.

UWAGA: Wszystkie zajęcia odbywają się w malowniczo położonym ośrodku Molo nad Zalewem Sulejowskim, dzięki czemu intensywna praca połączona jest z odpoczynkiem i relaksem.

KORZYŚCI: Uczestnik po ukończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie innowacyjne-kompetencje personalne menadżera uzyskuje:

• Wiedzę z zakresu:

- metod i technik zarządzania,
- stylów zarządzania i ich skuteczności,
- zarządzania projektami podmiotowymi,
- technik kreatywnego myślenia i sposobu rozwiązywania problemów.

• Umiejętności z zakresu:

- stosowania narzędzi efektywnej komunikacji,
- sprecyzowania celów własnych i firmy i umiejętność skutecznej realizacji tych celów,
- rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
- stosowania skutecznych technik negocjacyjnych.

• Kompetencje z zakresu:

- pracy menedżera,
- ustalenia hierarchii celów firmy,
- dokonywania słusznych wyborów.

Studia te szeroko rozwijają kompetencje osobiste, personalne menadżera i przygotowują do uczestnictwa w kolejnym poziomie studiów, który poświęcony jest rozwijaniem kompetencji społecznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 7600 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

https://www.ckp-lodz.pl/studia/98/lodz/zarzadzanie-innowacyjne-kompetencje-personalne-menadzera

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl