Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: COACHING w modelu kreatywnym

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem głównym kształcenia na kierunku Coaching w modelu kreatywnym jest wykształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze coacha.

Mapa edukacji coachingowej w modelu kreatywnym składa się z VI modułów.

Są to:

Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych – I sem.
Rozwój umiejętności kluczowych coacha – I i II sem.
Kreatywność człowieka – I, II i III sem.
Coaching – uczestniczenie i samodzielne prowadzenie coachingu – I, II i III sem.
Wybór specjalizacji – III sem.
Obrona własnych procesów coachingowych – IIII sem.
Program studiów jest tak ułożony, że od I semestru prowadzisz coaching z klientem.Zapraszamy na niezwykłą podróż w głąb siebie.

ADRESACI
Na studia Coaching w modelu kreatywnym, zapraszamy wszystkie osoby posiadające ukończone studia I stopnia lub II stopnia, zainteresowane kształceniem w obszarze coachingu.

Kierunek szczególnie polecamy

psychologom,
pedagogom,
menadżerom,
oraz wszystkim tym, którzy chcą pracować z klientem metodą coachingu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów ( I lub II stopnia)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 8800 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl