Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Coaching

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Coaching jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia life coachingów (Coaching for Life - nastawiony na relacje i życie osobiste) and business coachingów (Coaching for Business - nastawiony na rozwój biznesu) w firmach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz z klientem indywidualnym.

Certyfikowany Coach to unikatowe studia podyplomowe stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku pracy - wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Coach staje się pożądanym zawodem, wykorzystywany jest w wielu dziedzinach. Prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na różnego rodzaje i formy coachingu będzie szybko wzrastało przez najbliższe lata.

ADRESACI
Studia skierowane są do:

menedżerów wszystkich szczebli,
przedsiębiorców,
psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów,
przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy,
pracowników działów personalnych,
osób zainteresowanych samorozwojem.
Studia adresowane są osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.

W PROGRAMIE
W programie studiów m.in.:

1.Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu sesji coachingowych – narzędzia psychologii praktycznej.

2. Filozofia i specyfika pracy coachingowej.

3. Sylwetka Coacha.

4. Kompetencje interpersonalne w coachingu.

5. Techniki i narzędzia coachingowe.

6. Sprzedaż i marketing własnych usług coachingowych.

7. E-learning.

8. Sesje mentorskie grupowe.

9. Sesje mentorskie indywidualne.

10. Praktyka coachingowa.

KORZYŚCI
Studia z programem akredytowanym dają podwójny certyfikat: dyplom studiów podyplomowych oraz certyfikat ukończenia kursu ACSTH pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ICF na poziomie ACC. Absolwenci studiów akredytowanych są dopuszczani do procesu akredytacyjnego w ICF, są zwolnieni z egzaminu ustnego, zdają jedynie egzamin pisemny, co powoduje znaczne przyspieszenie procedury egzaminacyjnej.

Atuty studiów:

studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF),
program studiów gwarantuje przygotowanie uczestników studiów do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
absolwenci kierunku są zwolnieni z egzaminu ustnego podczas procesu akredytacyjnego w ICF,
absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający odbycie wymaganej ilości godzin warsztatowych, sesji grupowych oraz indywidualnych niezbędnych do akredytacji ICF,
zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
w trakcie studiów coachowie motywują słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych
studia nie posiadają żadnych dodatkowo ukrytych kosztów – nie dopłacasz za sesje mentorskie, nie kupujesz dodatkowych podręczników i materiałów
grupa liczy max 15 osób, co pozwala na proces grupowy, możliwość prowadzenia studiów metodą warsztatową.


CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 6500 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!

https://www.ckp-lodz.pl/studia/84/lodz/coaching

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl