Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kreatywny menedżer kultury

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcenie umiejętności skutecznego działania i współdziałania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. Słuchacze doskonalą umiejętności kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.

ADRESACI
Studia dedykowane sa do osób, które chcą rozwijać kompetencje menedzerskie oraz umiejętnosci formułowania i wdrażania innowacyjnych projektów kulturalnych. Do udziału szczególnie zapraszamy osoby pracujące lub planujących w przyszłości pracować w obszarach szeroko pojętej kultury formalnej i nieformalnej jak również pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

W PROGRAMIE
Warsztat umiejętności interpersonalnych menadżera
Trening twórczego myslenia
Polityka kulturalna państwa,
Ekonomika kultury, rynek, marketing, zarządzanie ryzykiem.
Instytucje kultury, formy działalności, podstawy prawa gospodarczego
Organizacja i zarządzanie, placówka kultury
Prawo finansowe
Unia Europejska a współpraca krajów członkowskich w dziedzinie kultury
Źródła finansowania kultury
Marketing w kulturze
Doskonalenie zawodowe menedżera kultury
Budowanie sieci współpracy w sektorze publicznym i prywatnym
Organizacja imprez w przestrzeni publicznej
Negocjacje
Współpraca z mediami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
Kreowanie, przygotowywanie i realizacja projektów kulturalnych
Projekt dyplomowy
KORZYŚCI
Studia umożliwiają słuchaczom studiów:

Rozwój nie tylko kompetencji menadżerskich i interpersonalnych, niezbedfnych do pracy menadżerskiej w obszarze kultury
Tworzenia autorskich projektów kulturalnych dla instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego
Spotkania z praktykami i ekspertami ze świata kultury
Dodatkowo uczestnicy studiów maja możliwość spotkań z ikonami świata kultury w ramach seminariów fakultatywnych „Warsztaty Mistrzów” m.in.: Ilona Adamska, Kamila Sowińska (Menedzer Blue Cafe), Katarzyna Łukowska – Agencja reklamowa 6 szpilek.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl