Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Menedżer HR

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Głównym celem studiów podyplomowych o tematyce Menedżer HR jest praktyczne przedstawienie procesów związanych z pełnieniem funkcji menedżera strategicznego w organizacji, jako jednego z elementów wspomagających budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji i mającego na celu zabezpieczenie kluczowych dla niej zasobów ludzkich i know-how. Studia zwierają ujęcie procesowe i praktyczne, wzmacniają pozycję menedżera w organizacji i ukierunkowują jego dziania na biznes partnerstwo działu personalnego z działami biznesowymi, strategicznymi w organizacji, dzięki czemu podejście to wspiera budowanie pozycji strategicznej HR-u w firmach.

ADRESACI
Dzięki formule studiów i ujęciu praktycznemu, studia skierowane są do osób zajmujących się i odpowiedzialnych za działy personalne w firmach oraz osób chcących podjąć się tego wyzwania, wiążących swoją przyszłość z zarządzaniem strategicznym w HR. Dla organizacji różnej wielkości, a także dla pasjonatów HR. Studia te są najlepszą ścieżką rozwojową dla osób pretendujących do grona menadżerskiego w swojej organizacji, lub szukających nowych wyzwań poza obecną firmą. Chcących zwiększyć swoją atrakcyjności na rynku pracy w dobie walki o talenty w organizacjach, w tym dla osób chcących wrócić, po zdobyciu doświadczeń w innych obszarach, do strategicznego zarządzania HR w ujęciu biznesowym.

W PROGRAMIE
W programie studiów Menedżer HR m.in:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
Wyzwania współczesnego HR
Profil Partnera biznesowego i menedżera HR
Zarządzanie w zmianie
Zarządzanie zorientowane na rezultat
Organizacja działu HR i jego podstawowe funkcje
Procesy w firmie związane z HRBP z pozycji Menadżera
Organizacja pracy menadżera HR
Podstawowe style zarządzania i przywództwo strategiczne
Komunikacja wewnętrzna – jako narzędzie menadżera HR
Team building
Delegowanie zadań – monitoring i rozliczenie
Strategiczne planowanie zasobów ludzkich
Rekrutacja i selekcja kluczowych pracowników
Procesy adaptacyjne w organizacji
Tworzenie siatek poziomów rozwoju zasobów w organizacji
Systemy rozwojowo-motywacyjne w firmie
Planowanie rozwoju i nowoczesne formy szkoleń w organizacji (e-learning, blended-learning, grywalizacja)
Strategia Employer Brandingowa – Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy
Systemy oceny pracowniczej
Trudne sytuacje w pracy managera HR
CZAS TRWANIA
2 semestry – 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl