Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów są:

Przekazanie najaktualniejszej wiedzy z obszaru nowoczesnej Logistyki, Spedycji i Transportu w wykonaniu uznanych wykładowców akademickich oraz menedżerów – doświadczonych praktyków, sprawujących od wielu lat kluczowe funkcje w największych firmach logistycznych na naszym rynku.
Wszechstronne podniesienie kompetencji i przygotowanie do roli sprawnych menedżerów dzięki umiejętnie dobranemu zestawowi zagadnień i realnych przykładów.
Przedstawienie nowoczesnych wartości i trendów branży.
Zbudowanie umiejętności pozwalających być wszechstronnym graczem na logistycznym rynku pracy. Pozwalających odnaleźć się zarówno po stronie Dostawcy jak i Zamawiającego.

ADRESACI
Menedżerowie oraz specjaliści z szerokiego spektrum obszarów logistyki: zaopatrzenia, logistyki magazynowej, dystrybucji, zakupów, e-commerce, kontroli jakości, produkcji, transportu, spedycji.

Osoby planujące i przygotowujące się do sprawowania funkcji menedżerskich i zarządczych.

Osoby, które chcą pogłębić wiedzę specjalistyczną i kompetencje miękkie w obszarze relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Osoby chcące poznać nowoczesne techniki zarządzania działami logistyki i relacjami z dostawcami. Osoby, które mają pomysł na siebie zarówno jako logistyka w dziale firmy produkcyjnej, spedycyjnej jak i handlowej.

W PROGRAMIE
Ekonomika i Logistyka Transportu. Rynek, zarządzanie budżetem, kontroling operacyjny.
Nowoczesna i efektywna organizacja procesu zakupów w logistyce.
Procesy logistyczne w firmie – zarządzanie i projektowanie.
Łańcuchy dostaw (Supply Chain). Organizacja Dystrybucji.
Transport Międzynarodowy.
Aktualne uwarunkowania prawne w transporcie. Zarządzanie flotą. Tabor, rodzaje środków transportu.
Sprzedaż i marketing w Logistyce.
E-commerce. Trendy, wyzwania rynku zakupów elektronicznych.
Organizacja pracy magazynów logistycznych. Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem.
KORZYŚCI
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Praktyczne umiejętności zarządcze, w tym elementy zarządzania jakością i doskonaleniem procesów.
Zdefiniowanie roli nowoczesnego menedżera w obszarze logistyki, jako osoby korzystającej w zbilansowany sposób z kompetencji miękkich oraz analitycznych.
Nowoczesna wiedza praktyczno-teoretyczna z obszaru logistyki.
Dostęp do najaktualniejszych trendów rynkowych w tym e-commerce.
Wykorzystanie technik sprzedażowo-negocjacyjnych dla obszaru logistyki i zakupów, w praktyce.
Zajęcia w zdecydowanej większości przeprowadzone technikami aktywizującym kreowanie rozwiązań, co w pełni zaprocentuje w codziennej pracy, podczas prac projektów lub rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
Zbudowanie umiejętność wielowariantowego spojrzenia na zagadnienie - absolutny wymóg naszych czasów.
Zwiększenie wszechstronności poprzez dobudowanie kompetencji sprzedażowych w obszarze logistyki.
Zbudowanie lepszej pozycji na rynku pracy.
CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl