Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie Projektami wg standardu PMI

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom holistycznego podejścia do Zarządzania Projektami nie tylko od strony umiejętności twardych takich jak zarządzanie zakresem, czy ryzykiem, lecz przede wszystkim przez kształcenie miękkich aspektów pracy Kierownika Projektu. Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w gotowe narzędzia i techniki, które będą mogli zastosować praktycznie w swoich organizacjach od pierwszego dnia po ich poznaniu podczas zajęć.

ADRESACI
Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami wg standardu PMI to program kierowany do osób, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w Zarządzaniu Projektami, natomiast z uwagi na rolę jaką objęli lub jaką w niedługim czasie obejmą, będą potrzebowali praktycznych użytecznych narzędzi, które pomogą im w codziennym wyzwaniach z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Na studia zapraszamy kandydatów posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

W PROGRAMIE
W trakcie studiów słuchacze poznają m.in.:

Specyfikę Zarządzania Projektami i wyzwania z tym związane.
Sposoby inicjowania Projektów oraz planowania sposobu zarządzania nimi.
Metody i narzędzia używane przez najlepszych Kierowników Projektów.
A ponadto:

Przygotowują się do efektywnego planowania, realizacji, monitorowania i kontrolowania realizacji Projektów.
Uczą się optymalnego dla organizacji zamykania Projektów z podkreśleniem korzyści z tego płynących.
Kształtują praktyczne umiejętności budowania zespołów projektowych, przewodzenia i motywowania.
Poszerzają wiedzę i umiejętności w obszarze efektywnej komunikacji w Projektach.
KORZYŚCI
Ukończenie studiów pozwala na:

Poznanie wiodącego i uznanego na całym świecie podejścia do Zarządzania Projektami.
Poznanie praktycznych technik i narzędzi gotowych do użycia w codziennej pracy.
Ukierunkowanie na rozwój warsztatu umiejętności miękkich i pracę z ludźmi jako kluczowym czynnikiem sukcesu w Zarządzaniu Projektami. Unikalne w porównaniu z innymi studiami podyplomowymi z Zarządzania Projektami.
Pełne spełnienie kryteriów wejściowych niezbędnych do certyfikacji CAPM (Certified Associate in Project Management), lub częściowe w przypadku certyfikatu PMP (Project Management Professional).

CZAS TRWANIA
2 semestry – 208 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl