Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzania sprzedażą

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Głównym celem studiów z zakresu Zarządzania sprzedażą jest praktyczne przedstawienie procesów związanych z pełnieniem funkcji menedżera sprzedaży, jako jednego z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej organizacji i mającego na celu zabezpieczenie kluczowych dla niej zasobów ludzkich, know-how i wyników sprzedażowych. Uczy prowadzenia biznesu w obszarze handlowym w nastawieniu na wysokie standardy zarządzania, obsługi i analizy biznesowej z naciskiem na efektywność i orientację na rezultat. Studia zwierają ujęcie procesowe i praktyczne, wzmacniają pozycję menedżera sprzedaży i ukierunkowują jego dziania na biznes partnerstwo, doradztwo i eksperckość, dzięki czemu podejście to, wspiera budowanie pozycji strategicznej i konkurencyjnej zarządzanej jednostki handlowej.

ADRESACI
Dzięki odpowiedniej formule i ujęciu praktycznemu, studia skierowane są do osób zajmujących się i odpowiedzialnych za organizację sprzedaży w działach lub w sklepach oraz innych jednostkach handlowo-usługowych w firmach oraz do osób chcących podjąć się tego wyzwania, wiążących swoją przyszłość z zarządzaniem strategicznym w sprzedaży. Dla organizacji różnej wielkości, a przede wszystkim dla sklepów i firm usługowych. Studia te, są najlepszą ścieżką rozwojową dla osób pretendujących do grona menadżerskiego w swojej firmie, np. z poziomu sklepu odzieżowego w galerii handlowej, lub szukających nowych wyzwań poza obecną działalnością, chcących nauczyć się czegoś nowego w biznesie. Dla osób ambitnych z potencjałem, które chcą zmienić swoją obecną sytuację i przejść ścieżkę rozwoju od sprzedawcy po doradcę, aż do zastępcy kierownika i kierownika (kierownika regionalnego czy menedżera sprzedaży). Pragnących zwiększyć swoją atrakcyjności na rynku pracy w dobie walki o talenty w organizacjach, w tym dla osób chcących wrócić, po zdobyciu doświadczeń w innych obszarach, do strategicznego zarządzania sprzedażą w ujęciu biznesowym.

W PROGRAMIE
W programie studiów podyplomowych Zarządzanie sprzedażą m.in.:

Profil Menedżera Sprzedaży (umiejętności sprzedażowe i menedżerskie)
Sylwetka Lidera i podstawowe style zarządzania
Diagnoza potencjału – wiedza, kompetencje i umiejętności oraz postawy – narzędzia
Planowanie rozwoju i nowoczesne formy szkoleń
Dobór zespołu sprzedażowego – profile i rekrutacja kluczowych pracowników
Wdrożenie do pracy – adaptacja
Expose Szefowskie i prowadzenie spotkań
Zarządzanie zespołem sprzedażowym – stawianie celów, planowanie i delegowanie zadań
Coaching i consulting w sprzedaży
Motywowanie i budowanie zaangażowania sprzedawców (Team building)
Praca na parametrach sprzedażowych – hipotezy
Zarządzanie sprzedażą – nastawienie na cel i efekt (realizacja celów sprzedażowych)
Organizacja pracy – planowanie sprzedaży (harmonogram i działania)
Narzędzia wspierające sprzedaż
Budowanie relacji z klientem pozyskiwanie nowych
Standardy obsługi doradczej
Systemy oceny pracowniczej
Negocjacje handlowe w biznesie
Sztuka autoprezentacji
Budowanie autorytetu i dzielenie się wiedzą (zarządzanie wartościami)
Trudne sytuacje w pracy Menedżera Sprzedaży
KORZYŚCI
Absolwent kierunku Zarządzanie sprzedażą zyskuje praktyczną i unikalną wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania sprzedażą. Poznaje najnowsze praktyki, współczesne narzędzia zarządzania i sprzedaży, procesy strategicznego planowania pracy i zdobywa oraz poszerza swój warsztat menadżerski z zakresu wpływu na rozwój biznesowy swojej organizacji. Otrzymuje wsparcie konsultingowe ze strony praktyków prowadzących zajęcia i warsztaty, osób na co dzień zajmujących się zrządzaniem siecią sprzedaży i zarządzaniem na sklepie. Dodatkowo podnosi swoje kwalifikacje i poszerza swoją atrakcyjność na rynku pracy. Studia te są najlepszą ścieżką rozwojową dla osób pretendujących do grona menadżerskiego w swojej firmie, chcących realnie wpływać na swoją ścieżkę kariery. Korzyścią jest przejście przez ścieżkę rozwoju (np. z poziomu sklepu odzieżowego w galerii handlowej) od sprzedawcy po doradcę, aż do zastępcy kierownika i kierownika (kierownika regionalnego czy menedżera sprzedaży). Zajęcia te stanowią bardzo przyszłościowy kierunek studiów pozwalający na zdobycie kompetencji, które coraz częściej są poszukiwane przez duże firmy handlowe. Studia zawierają ujęcie procesowe i praktyczne, wzmacniają pozycję menadżera sprzedaży w organizacji i ukierunkowują jego dziania na biznes partnerstwo zarówno w podejściu do klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego w działach strategicznych w organizacji, dzięki czemu podejście to wpływa bezpośrednio na budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji i zabezpieczenie kluczowych dla niej zasobów ludzkich i know-how oraz na zapewnienie sukcesu w sprzedaży.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl