Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management jest praktyczne przedstawienie procesu Zarządzania Wizerunkiem Pracodawcy, jako jednego z elementów wspomagających budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji – wykorzystującego narzędzia Public Relations w procesach HR. Jako ważnego elementu budowania konkurencyjności organizacji i zdobywania przewagi na rynku pracy oraz pośrednio zwrócenie uwagi na kluczowe w obecnych warunkach budowanie zaangażowania i partnerskich relacji z pracownikami w tym budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, a co najważniejsze zwiększenie dostępu organizacji do talentów na rynku pracy.

ADRESACI
Studia podyplomowe Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy – Employer Branding Management skierowane są do osób z wykształceniem wyższym zajmujących się i odpowiedzialnych za budowanie wizerunku pracodawcy w firmach oraz osób chcących podjąć się tego wyzwania z działów personalnych i marketingowych organizacji różnej wielkości, a także dla pasjonatów Employer Brandingu i osób chcących poszerzyć obszar swoich działań o elementy związane z zarządzaniem wizerunkiem, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz procesami strategicznego HR w organizacji. Jest to znakomity sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i szansa na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy w dobie powszechnej globalizacji.

W PROGRAMIE
W programie studiów podyplomowych Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy – Employer Branding Management

Employer Branding – rys historyczny, definicja i podstawowe pojęcia;
Profil specjalisty od Employer Brandingu;
Public Relations – wizerunek organizacji biznesowej;
Otoczenie firmy i grupa docelowa – obecny i przyszły pracownik;
Procesy w firmie związane z EB – opis i analiza;
Kluczowe elementy przekazu w organizacji – misja, wizja, wartości (Signature Experience) oraz strategia firmy;
Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy – narzędzia wewnętrzne (najbliższe otoczenie, grupy docelowe i konkretne narzędzia);
Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy – narzędzia zewnętrzne (najbliższe otoczenie, grupy docelowe i konkretne narzędzia);
Nowoczesne formy komunikacji – Social Media i Video Branding;
Strategia Employer Brandingowa – Model budowania wizerunku pracodawcy – analiza stanu obecnego, grupa docelowa, cele, narzędzia, dobór komunikacji, strategia i harmonogram działań – określenie odpowiedzialności, wdrożenie i ewaluacja;
Budowanie zaangażowania pracowników – budowanie przewagi, konkurencyjność na rynku pracy, badania na najlepszego pracodawcę, programy 50+ i nowoczesne formy rozwoju pracowników oraz budowy zaangażowania;
Onboarding w procesie budowanie wizerunku;
Motywowanie i gamifikacja w celu zwiększenia zaangażowania ludzi;
Informacja zwrotna i ocena pracownicza w procesie budowania wizerunku;
Outplacement i zwolnienia indywidualne;
Współpraca w ramach Employer Brandingu – analiza podejmowanych działań – pomiędzy firmami, uczelniami, urzędami a firmami doradczo-konsultingowymi i szkoleniowymi;
Działania podejmowane przez uczelnie wyższe w ramach współpracy z pracodawcami;
Akcje wizerunkowo – promocyjne dedykowane globalnie dla studentów i przedsiębiorców;
Strony Kariera oraz materiały wizerunkowo – rekrutacyjne firm dostępne na targach pracy i podczas warsztatów;
Działania wspierające budowanie wizerunku pracodawcy w postaci profili w poradnikach wizerunkowo – rekrutacyjnych;
CSR w EB – jak być firmą odpowiedzialną społecznie;
EB – projekt vs. proces strategiczny w organizacji;
KORZYŚCI
Absolwent studiów podyplomowych zyskuje unikatową wiedzę z zakresu Employer Brandingu. Poznaje najnowsze praktyki, współczesne narzędzia komunikacji, procesy strategicznego Human Resources i zdobywa oraz poszerza swój warsztat menadżerski z zakresu wpływu na rozwój biznesowy swojej organizacji. Otrzymuje wsparcie konsultingowe ze strony praktyków prowadzących zajęcia i warsztaty. Dodatkowo podnosi swoje kwalifikacje i poszerza swoją atrakcyjność na rynku pracy. Zajęcia te stanowią bardzo przyszłościowy kierunek studiów pozwalający na zdobycie kompetencji, które coraz częściej są poszukiwane przez duże firmy międzynarodowe.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 200 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl