Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie projektami informatycznymi (ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie międzynarodowych metodyk zarządzania projektami IT (PRINCE2® Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I).

ADRESACI
- Kierownicy Projektów IT

- Kierownicy Projektów

- Zespoły realizujące projekty

- Pracownicy działów IT

- Administratorzy systemów

- Deweloperzy, analitycy i testerzy aspirujący do roli Kierowników Projektów IT

W PROGRAMIE
Wstęp do zarządzania projektami IT. Co wyróżnia projekty IT.
Analiza wymagań i analiza biznesowa w projektach IT.
Przygotowanie projektu IT.
Planowanie projektu IT i definiowanie wymagań jakościowych.
Definiowanie ramowych zasad zarządzania projektami IT.
Identyfikacja ryzyka w projektach IT.
Metoda Scrum w projektach IT.
Narzędzia wspierające zarządzanie projektami IT.
PRINCE2Agile® - moduł akredytowany przygotowujący do certyfikacji PRINCE2Agile® na poziomie Foundation.
Elementy profesjonalnego świadczenia usług informatycznych w oparciu o ITIL®.
Umiejętności miękkie kierowników projektów IT: delegowanie, odbieranie, motywowanie, praca zespołowa.
KORZYŚCI
Absolwent po ukończeniu studiów zyska:

Świadectwo ukończenia certyfikowanego szkolenia Prince2 oraz świadectwo ukończenia modułu w oparciu o ITIL.
Pełne przygotowanie i możliwość́ zdobycia międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation
Pełne przygotowanie i możliwość zdobycia certyfikatu Professional Scrum Master I (PSM I)
Kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami IT oraz elementów świadczenia usług informatycznych w oparciu o ITIL®
Umiejętności stosowania technik zarządczych w projektach IT.
Zapozna się z możliwościami narzędzi IT wspierającymi zarządzanie projektami
Możliwość wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z doświadczonymi ekspertami w tej dziedzinie.
Wyróżniającą pozycję na rynku pracy, co może być ścieżką rozwoju kariery zawodowej i awansu.
CZAS TRWANIA
2 semestry – 180 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl