Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi (ONLINE)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, narzędziami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przygotowanie do realizacji strategii rozwoju talentów w firmie, organizacji zarządzania kadrami pod kątem zmian na rynku pracy. Program studiów oparty jest na najnowszych trendach w kluczowych obszarach HR w firmie. Słuchacze studiów zostaną przygotowani do optymalizacji narzędzi rekrutacji i komunikacji w zmieniającym się otoczeniu firmy.

ADRESACI
Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi adresujemy do:

pracowników działów HR
pracowników działów kadr i płac
członków zarządu i osób odpowiedzialnych w firmach za rozwój zasobów ludzkich
pracowników firm rekrutacyjnych
Head hunterzy i osoby zarządzające zespołami
osób planujących swoją karierę w HR
W PROGRAMIE
W programie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie zasobami ludzkimi m.in:

Trendy w nowoczesnym HR.
Rozwój kluczowych kompetencji HR-owca.
Strategiczne HR (w tym CSR).
Employer branding.
Prawo pracy i czas pracy.
Organizacja zarządzania kadrami w firmie.
Płace – rozliczanie, świadczenia, ubezpieczenia, podatki.
Budowanie motywującego systemu wynagrodzeń.
Talent Management – Szkolenia i rozwój pracowników.
Rekrutacja (w tym AC/DC).
Ocena pracowników.
New generation – dialog z nowym pokoleniem pracowników.
Social media w HR.
Psychologia w pracy HR.
Outplacement.
Gry scenariuszowe.
Negocjacje w środowisku pracy.
Team buliding – warsztat praktyczny.
Warsztaty prezentacji i przemówień publicznych.
KORZYŚCI
Uczestnicy studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi:

zapoznają się z najnowszymi i najefektywniejszymi narzędziami rekrutacji oraz komunikacji z otoczeniem firmy
w toku studiów słuchacze poznają najnowsze regulacje z zakresu Prawa Pracy oraz plany zmian w najbliższych latach
dzięki praktycznym warsztatom poznają techniki negocjacji, prezentacji oraz wystąpień publicznych
zajęcia zapewniają udział w warsztatach symulujących efektywne treningi Team buildingu
poszczególne moduły realizowane będą metodami wykładów, warsztatów, gier scenariuszowych oraz webinarów z możliwością odtworzenia zajęć i ściągnięcia prezentacji on-line.
CZAS TRWANIA
2 semestry – 210 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl